Staten sælger gerne vore skove

KOMMENTAR – Hvis statens skove skal sælges, skal det ske på nye betingelser, skriver Søren Wium-Andersen.

Hvis staten igen sælger ud af skovene, bør staten som minimum kræve, at de adgangsforhold, der eksisterer, bliver bevaret for offentligheden på de solgte arealer. Foto: Ulla Skovsbøl40

Af Søren Wium-Andersen

Der var sikkert mange, der blev overraskede, da de på DR’s nyhedsside den 26. marts kunne læse følgende udspil fra Liberal Alliance, LA: Liberal Alliance foreslår at sælge dele af statslige skove til private, så det bliver muligt for jagtentusiaster at udleje de grønne arealer til jagt.

Baggrunden for forslaget er, at der savnes midler til den lovede Naturpakke, hvorfor det er fristende for LA at sælge ud af statens skove. For det har Venstre-regeringer gjort før. Alene mellem 2001 og 2007 solgte staten 18 skove på i alt 965 hektar for at få penge i kassen. Salget af de mange hektar skov indbragte staten 64 millioner kroner.

En god forretning? Næppe, da det koster cirka 40.000 kroner at tilplante en hektar jord. Men solgt blev arealerne alligevel. Men udover, at staten gennemførte en række rigtigt dårlige handler, så tabte vi alle en række velerhvervede rettigheder gennem en indskrænket færdselsret i de solgte skove. Det bør alle være klar over, inden der igen sættes Til Salg-skilte op ved skovgærdet.

Adgangsvilkårene skal bevares også efter en privatisering af skovene
Statsskove har særlige adgangsvilkår. Man kan færdes overalt i skovene døgnet rundt, hvor man i de private skove kun kan færdes fra klokken 6 til solnedgang. Hvis staten igen sælger ud af skovene, bør staten som minimum kræve, at de adgangsforhold, der eksisterer, bliver bevaret for offentligheden på de solgte arealer.

Hermed vil skovene ikke kunne lukkes for publikums færdsel uden for stier og veje, og vi vil undgå, at skovene lukkes, når der er jagt, som det i dag sker i mange private skove hver weekend i jagtsæsonen.

At adgangsvilkårene skal bevares synes rimeligt. For gennem de seneste årtier er adgangen til det åbne land blevet stadigt forringet. Mange kilometer kirke- og skolestier er blevet lukket overalt i landet. Dette er sket på trods af, at landbrugserhvervet hvert år modtager mange milliarder i offentlige støttekroner.

Derfor er der behov for at stå vagt om den meget begrænsede allemandsret, vi har her i landet på statens arealer, dersom privatiseringen af statens skove fortsætter, som det skete mellem 2001 og 2007 under en Venstre-regering.

Søren Wium-Andersen er biolog, cand. scient og skriver jævnligt på OrganicToday.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: