Sprøjtegift lukkede 22 vandboringer i 2012

Naturstyrelsen har indledt en systematisk registrering af de vandboringer, som må lukkes på grund af sprøjtegift. Foto: Colourbox

SPRØJTEGIFT – Naturstyrelsens første opgørelse af vandboringer, der lukkes og sløjfes på grund af forurening med sprøjtegift, gør status for 2012.

Ved udgangen af 2012 var 22 vandboringer midlertidigt lukket, fordi der var fundet rester af sprøjtemidler i vandet.

Det viser den første opgørelse over antal boringer ved almene vandværker, der er lukket som følge af forurening fra kemisk sprøjtegift, oplyser Naturstyrelsen.

De almene vandværker er de vandværker, som forsyner mere end ni husstande. Almene vandværker har i alt cirka 11.600 boringer i Danmark.

Der er tale om en status per 31. december 2012, hvor vandværkerne har indberettet for cirka 75 procent af boringerne.

Forskel på lukninger og sløjfninger
Når en boring lukkes, indstiller vandværket indvindingen af drikkevand, men kan vælge at åbne igen, når man for eksempel igen kan levere vand uden rester af sprøjtemidler.

Når en boring sløjfes ophører vandværket med at bruge boringen for altid. Der sløjfes cirka tre boringer om året.

Naturstyrelsen har blandt andet fra vandværkerne indhentet oplysninger om hvilke sprøjtemidler, der har givet anledning til lukningerne.

For de 16 boringer er der tale om sprøjtemidler, som i dag er forbudt eller hvor anvendelsen er underlagt væsentlige restriktioner.

Det gælder dichlorbenzamid (BAM), som er et nedbrydningsprodukt fra dichlobenil, dichlorprop, 4-CPP, som er et nedbrydningsprodukt af dichlorprop og atrazin.

Dichlobenil og atrazin blev forbudt i henholdsvis 1996 og 1994, mens der blev lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af dichlorprop i 1997 for at beskytte grundvandet.

110 vandværksboringer lukket
For i alt seks af de 22 boringer har vandværkerne ikke kunnet oplyse, hvilket sprøjtemiddel, som har været årsag til lukningen.

Opgørelsen viser, at de almene vandværker lukker boringer af en lang række årsager. I alt var der pr. 31. december 2012 således lukket cirka 110 vandværksboringer.

Ud over sprøjtemidler angives som årsager andre miljøfremmede stoffer, mikrobiologisk forurening, naturskabte problemer med vankvaliteen (for eksempel sulfat og klorid), nitrat og tekniske årsager.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: