Sprøjteforbud på vej i Odder Kommune

KOMMENTAR – Egedal har som landets første kommune indført forbud mod sprøjtegifte over vigtigt vandindvindingsområde. Forhåbentligt er sådan et forbud også på vej i Odder Kommune, skriver Holger Øster Mortensen, der selv bor i kommunen.

Vi vejrer morgenluft, skriver Holger Øster Mortensen, som opfordrer Odder Kommune til at følge eksemplet fra Egedal i Nordsjælland, som indfører sprøjteforbud over vandindvindingsområder. Foto: Holger Øster Mortensen

Af Holger Øster Mortensen

Som den første kommune i Danmark har Egedal Kommune i Nordsjælland gennemtrumfet sprøjtefrie arealer over et vigtigt vandindvindingsområde i kommunen (Bjellekær Kildeplads). Borgmesteren i Egedal er endda venstremand.

Et sådant sprøjteforbud er uden tvivl også på vej i Odder Kommune inden for overskuelig fremtid.

I årtier har man vidst, at Odder Kommune har et meget vigtigt drikkevandsreservoir v. Boulstrup, som forsyner 5.000 husstande med rent vand. Desværre har skiftende byrådsflertal på Odder Rådhus ikke kunnet gennemtrumfe denne meget nødvendige sikring af vores drikkevandsmagasiner. Hertil har cirka 100 bønder i al for lang tid kunnet sætte en kæp i hjulet.

Landmændene skal ikke ryste i bukserne
Fra rækken af borgmestre: Vagn Mikkelsen, Gerda Pedersen, Ivar Tesdorph, N-Ulrik Bugge til Elvin J. Hansen har disse planer jævnligt været vendt. Men altså helt uden resultat. Selv med hjælp fra Hanne Broe fra Miljølisten – som ellers lovede guld og grønne skove – skete der ikke noget som helst.

Som formand for Teknisk Udvalg udtalte Hanne Bore endda: ‘Landmændene skal ikke ryste i bukserne’. En skamløs udtalelse fra en såkaldt miljøkvinde.

Også Elvin J. Hansen har som borgmester og udvalgsformand for Teknisk Udvalg – trods lovning på det modsatte – fuldstændig ignoreret det nødvendige krav om drikkevandssikkerhed. Der bliver aldrig opsat en buste af ham i bronze – højst en i asfalt.

Under den nuværende borgmester Uffe Jensen (V) er det hele gået i baglås. Alle planer for en sikring af drikkevandet er skrinlagte. Nogle forkølede BNBO-planer for sikring af kildepladserne er helt til grin og helt utilstrækkelige.

Landboformand blokerer
En vigtig brik i spørgsmålet om rent drikkevand er svineavler og landboformand Jens Gammelgaard fra Gersdorffslund ved Odder. Gammelgaard er hovedperson i den krig, der betyder, at vi endnu ikke har fået iværksat de meget nødvendige planer for fremtidens drikkevandsforsyning.

Som stor svineavler bruger han oven i købet mange, mange tusinde kubikmeter af vores vigtige drikkevand hvert år til alle hans svin. De enkelte kommuner er FORPLIGTET til at gennemføre planer for sikring af rent drikkevand til borgerne. Dette krav lever Odder Kommune ikke op til. Det overvejes at udtage en stævning mod de ansvarlige for denne slendrian.

Hvordan Jens Gammelgaard kan sove roligt om natten – velvidende at han sidder med nøglerne til løsningen af gift- og drikkevandsspørgsmålet – er mig en gåde.

Vi vejrer morgenluft
Men med de nye toner fra Egedal Kommune vejres der morgenluft.

Landmænd og lodsejere med støtte af den lokale landboforening vil naturligvis slå sig i tøjret – akkurat som man allerede ser ved Beder, hvor 13 landmænd og lodsejere med god støtte af den navnkundige og berygtede svinebaron og landboformand Jens Gammelgaard agter at anlægge sag mod Aarhus Vand (Aarhus Kommune) for at få lov til at svine med diverse pesticider direkte over et meget vigtigt drikkevandsreservoir ved Beder.

Lad sagen gå helt til Højesteret. Så får vi syn for sagn. Og så må alle disse hardcore bønder og deres proselytter strække våben.

I gamle dage hængte man brøndpissere – i dag får de en Dannebrogsorden. Retsbevidstheden er faldet til et usselt minimum.

Skammeligt at dette stadig er aktuelt på Grundlovsdag 2016.

Holger Øster Mortensen skriver jævnligt på OrganicToday.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: