Spædbørn bør ikke få komælk

MÆLK – Spædbørn skal have modermælk eller modermælkserstatning, men bør undgå komælk hele det første leveår, lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen.

Lad være med at give spædbørn komælk det første år, råder Sundhedsstyrelsen. Foto: Gustav Bech

Spædbørn bør ikke få komælk hele det første leveår. I stedet skal de have modermælk eller modermælkserstatning. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

De nye anbefalinger, der vedrører barnets ernæring i de første to leveår, er beskrevet i den nye publikation: Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for sundhedspersonale. Publikationen indeholder en række ændringer i forhold til tidligere anbefalinger om mad til spædbørn.

Det drejer sig blandt andet om, hvilken mælk barnet bør drikke i det første leveår, nye anbefalinger for jerntilskud og vitaminer, nye anbefalinger for små børns fiskeindtag samt beskrivelser af hvilke fisk ammende mødre ikke bør spise.

De nye anbefalinger tager udgangspunkt i dokumenteret viden om, hvilken ernæring spædbørn og småbørn bør have for at vokse optimalt. Anbefalingerne kommer i kølvandet på de nye nordiske næringsstofanbefalinger, de nye officielle danske kostråd og på baggrund af en rapport om behovet for nye anbefalinger udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Publikationen indeholder blandt andet:

Nye anbefalinger for mælk til spædbørn
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet.

Nye anbefalinger for jerntilskud
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere jerntilskud til børn født til tiden i perioden 6-12 måneder. Behovet for jern bør fra 6-måneders alderen dækkes af en jernholdig kost med blandt andet kød og fisk. Børn født for tidligt skal stadig have jerntilskud.

Nye anbefalinger for fisk
Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at børn under tre år ikke får store rovfisk som f.eks. tun. Det gælder også tun på dåse. Årsagen er, at der kan være risiko for, at barnet får for meget kviksølv gennem maden, og et højt indtag af kviksølv kan påvirke hjernens udvikling negativt.

Nye anbefalinger for introduktion af gluten
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at glutenholdige produkter gives i variation med ikke-glutenholdige produkter og i stigende mængde fra barnet begynder på skemad. Det vil sige, at glutenholdig kost kan gives, før barnet fylder 6 måneder.

Ud over de ovennævnte anbefalinger er der i publikationen også lagt vægt på, at børnene tilbydes mange forskellige smags- og konsistensindtryk allerede fra 6-måneders alderen, og at børnene selv kan begynde at gribe efter maden tidligere end før beskrevet. Derudover er der et helt nyt afsnit om små børns spiseudvikling og forebyggelse af spiseproblemer hos små børn.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: