Skov-bureaukratiet triumferer

KOMMENTAR – En halv million »livstræer« skal udpeges og bevares for evig tid i statens skove. Men udlæg dog urørt skov i stedet for at oprette et omfattende livstræs-bureaukrati. Der er et behov for regelforenkling, skriver Søren Wium-Andersen.

Biller og mikroorganismer elsker væltede træer, som er et vigtigt levested. Foto: Miljøministeriet

Af Søren Wium-Andersen

I de kommende år vil Naturstyrelsen sekunderet af Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening i et Sisyfosarbejde udpege over en halv million træer til »livstræer«, der skal bevares for evig tid i statens skove.

Træerne forsynes med et mærke, der skal forhindre, at grådige skovningsmaskiner omdanner de hugstmodne træer til kævler, brænde og flis. Data for det enkelte »livstræ« ender på skovkort, der også rummer oplysninger om andre beskyttede træer i hvis toppe, der ruger rovfugle eller hvor spætten har fundet en beskyttet bolig i et råddent træ.

Krampagtigt forsøg
»Livstræsprojektet«, der kører med søvngængeragtig sikkerhed, er et krampagtigt forsøg på at rette op på den biodiversitet, der mangler i statens skove.

Naturstyrelsen, der snart skal forflyttes til Randbøl, og som administrerer statens skove, kan så i sin fremtidige »tømmerstyrelse« ansætte utallige bureaukrater, der skal sidde og holde øje med, at »livstræerne« ikke fældes.

For det skete i Gribskov sidste år, selvom de pågældende træers komplicerede GIS-koordinater var lagt ind på skovkort. Ingen er stillet til ansvar for »livstræernes« fældning. Dette på trods af, at Gribskov er udpeget som et beskyttet Natura2000 område blandt andet på grund af sortspætterne.

Den »ansvarlige« leder af skoven kunne efter 15 timers undersøgelser oplyse til almenheden, at fældningerne var gennemført af Skovskolen. Et udsagn, der ikke holdt vand, da det var hans egne ansatte, der gennemførte de ulovlige fældninger.

Udlæg dog urørt skov i stedet
Er der ikke partier på Christiansborg, der kan stoppe dette bureaukratiske vanvid i statens skove og i stedet udlægge urørte skove? Ressourcerne kan anvendes til mere nyttige formål end at opretholde »livstræs«-databaser, der ikke videreformidles til rette vedkommende, så fældninger undgås.

Udlæg dog urørt skov i stedet for at oprette et »livstræs«-bureaukrati. Skovens diversitet bevares ikke af enkelt træer men af sammenhængende urørt skov og slet ikke ved at kæmpe fra træ til træ i statens skove.

Naturstyrelsens bureaukratiske krav på livstræsområdet er beskrevet i mindst tre notater på i alt 14 sider:

  • Retningslinjer for registrering af Livstræer på Naturstyrelsens arealer på, 8 sider, 14. august 2015
  • Redetræspolitik for Naturstyrelsens arealer, 3 sider, 3. februar 2015
  • Økologiske retningslinjer for arealdriften i statsskovene, 3 sider, 19. februar 2014

Søren Wium-Andersen er biolog, cand. scient., tidligere miljørådgiver i Udenrigsministeriet og skriver jævnligt på OrganicToday.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: