Skolebørn udsat for miljøgiften PCB

MILJØGIFT – PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

Op mod 60 danske skoler har højt niveau af miljøgiften PCB i indeluften. /Foto: Colourbox

Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge indsatsen mod PCB.

PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 blev brugt i blandt andet fugemasse, maling og gulvbelægninger. Siden 1977 har det været forbudt at bruge PCB i byggematerialer. Hvis man udsættes for PCB i store mængder og gennem længere tid kan der ske skader på huden og forplantningsevnen. PCB er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har netop afsluttet første del af en kortlægning af, hvor meget PCB der findes i de danske bygninger. Kortlægningen viser, miljøgiften er mere udbredt, end man hidtil har antaget.

Op mod 60 skoler har alarmerende højt nivau
Blandt andet ser det ud til, at der oftere er høje PCB niveauer i folkeskoler end i andre offentlige bygninger. Vurderingen er, at der i op til 60 skoler kan være niveauer af PCB i indeluften, der overskrider sundhedsmyndighedernes højeste aktionsværdi.

- Hvis der er skoler, hvor der er for meget PCB i indeluften, skal de findes, og børnenes sundhed skal sikres. Flere kommuner er allerede i gang, men vi skal have alle kommunerne med i indsatsen mod PCB. Derfor opretter jeg nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge deres indsats mod PCB, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Den særlige rådgivningsenhed vil hjælpe kommunerne med så hurtigt som muligt at få afdækket, hvor der er en særlig risiko for et højt indhold af PCB i indeluften.

Hvis Sundhedsstyrelsens højeste aktionsværdi er overskredet, skal kommunerne almindeligvis iværksætte en renovering efter senest seks måneder, så man får niveauet af PCB bragt ned.

- Det er afgørende, at problemet med PCB i skolernes indeluft bliver taget alvorligt. Det er selvfølgelig kommunernes ansvar at sikre et ordentligt miljø i skolerne, men vi vil fra statens side gerne stille viden til rådighed, som kan hjælpe kommunerne i deres indsats, siger Martin Lidegaard.

Kortlægningen viser, at PCB er udbredt i alle de undersøgte bygningstyper – herunder parcel- og rækkehuse. I de fleste tilfælde er der tale om lave koncentrationer af PCB.

På PCB-guiden.dk kan man som borger, bygningsejer, kommune eller byggevirksomhed allerede nu finde information om PCB og vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om at der er PCB i ens bygning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: