Skibe skal forurene markant mindre

TRANSPORT – Miljøminister Ida Auken har fået EU til at skærpe reglerne for skibes luftforurening. De nye krav reducerer den sundhedsskadelige røg fra skibe markant.

EU strammer kravene til skibenes forurening.

Skibene på verdenshavene skal fremover udlede op mod 90 procent mindre svovl til luften. Det sker, efter at miljøminister Ida Auken i dag har landet en ambitiøs miljøaftale i EU.

Skibe er blandt de største kilder til luftforurening i Europa. Forureningen fra skibene er årligt skyld i 50.000 for tidlige dødsfald i Europa og fører til syreregn, der ødelægger Europas skove, heder og moser.

Miljøminister Ida Auken har derfor presset på for, at EU får svovlen ud af skibes brændstof.

- Aftalen er en stor sejr for miljøet og sundheden i Europa. Det er lykkedes at blive enige om en aftale, der sikrer markant renere luft til alle europæere. Det er et afgørende skridt, fordi alle EU’s medlemslande nu forpligter sig til at opfylde de skrappe krav, som sætter ind over for en forurening, der indtil for nylig har været stort set ureguleret, siger miljøminister Ida Auken.

Den nye aftale har været igennem en vanskelig proces i EU, hvor Danmark har presset på for at få et så ambitiøst resultat som muligt.

Sårbare områder skærpes
Den nye EU-lovgivning betyder, at alle skibe på havene skal reducere svovlindholdet i deres brændstof med knap 90 procent. FN’s søfartsorganisation, IMO, besluttede dette regelsæt i 2008, men først med EU’s stempel sikres det, at lovgivningen overholdes til punkt og prikke i EU-landene.

EU går dog endnu længere end IMO ved at sikre, at de globale krav overholdes i 2020, selvom IMOs regler åbner mulighed for, at skibe på verdenshavene kan få lov til at vente til 2025.

Samtidig skærpes kravene yderligere for skibe, som sejler i særligt sårbare områder som eksempelvis Østersøen, Nordsøen og den Engelske Kanal. Her skal skibene allerede i dag bruge renere brændstof, men i 2015 skal svovlindholdet reduceres yderligere. Det bringer skibenes svovlforurening ned på en femtedel af det, som resten af verden ender på.

- Reglerne er vigtige for omstillingen til grøn, bæredygtig vækst og til grønne jobs i Europa. I Danmark producerer vi for eksempel teknologi til røgrensning, som skibene ifølge de nye regler kan bruge som et alternativ til renere brændstof, siger miljøminister Ida Auken.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: