Samtlige dagsommerfugle på ny plakat

En af de mange flotte sommerfugle på plakaten. Klitperlemorsommerfuglen er afhængig af artsrig, naringsfattig natur for at kunne overleve i Danmark. Foto: Peder Størup

DAGSOMMERFUGLE – Hver femte er borte, og mange af vores dagsommerfugle er i fare for at uddø. Første plakat med samtlige Danmarks dagsommerfugle er produceret af naturfotografen Peder Størup fra naturbeskyttelse.dk i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus og fugleognatur.dk.

- Siden  1950 er næsten hver femte af vores hjemmehørende dagsommerfugle uddøde, og andre er også i farezonen.  Hvis vi vil standse den udvikling, skal vi give naturen mere plads.

Sådan lyder opfordringen fra fotografen Peder Størup, der i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus og fugleognatur.dk har produceret den første plakat med samtlige dagsommerfugle i Danmark.

Plakaten, der er 70 x 100 centimeter viser dagsommerfuglene i deres naturlige størrelse.

Overskuddet fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at skabe opmærksomhed for tabet af plante- og dyrearter i Danmark. 
 Plakaten kan bestilles på natur-shop.dk og koster 350 kr incl. forsendelse.

- Netop sommerfuglene er gode pejlemærker for naturens tilstand, siger Peder Størup.

- Vi har en håndfuld almindelige arter, som klarer sig forholdsvis godt, eksempelvis Nældens Takvinge og Dagpåfugleøje, som de fleste kender. Men hovedparten af de resterende er i tilbagegang, og bekymrende mange er allerede uddøde.

Plakaten skal medvirke til at øge interessen for Danmarks natur og kendskabet til de enkelte arter af sommerfugle.

Ifølge Størup har naturen brug for beskyttelse, hvis kommende generationer skal få glæde af sommerfuglene og andre af vores truede arter. 
 
 Det er sårbare arter, som ikke tåler, at deres levesteder bebygges, opdyrkes, og gammel skove fældes. De har brug for næringsfattige levesteder, som ikke forurenes med kunstgødning og sprøjtegift.

Plakaten med samtlige dagsommerfugle i Danmark i formindsket gengivelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: