Roundup kan være skyld i Monark-sommerfugles død

NATUR – Forskning ved Michigan State University peger på glyfosat som årsag til den massive dødelighed for Monark-sommerfugle. Glyfosat er aktiv-stoffet i verdens mest solgte sprøjtegift Roundup.

Roundup er verdens mest solgte kemiske sprøjtegift. Foto: CC BY JeepersMedia

En gruppe forskere ved Michigan State University (MSU) skriver i en artikel i maj 2017, at der er forbindelse mellem den massive dødelighed af Monark-sommerfugle og brugen af det meget hyppigt anvendte herbicid glyfosat.

Glyfosat er en plantegift oprindelig udviklet af agrokemigiganten Monsanto, som sælger stoffet under varemærket Roundup.

Forskerne har i et studie undersøgt anvendelsen af glyfosat i amter i Illinois og Texas på forskellige årstider. Forskerne har med studiet ønsket at skabe bedre overblik over glyfosats eventuelle effekt på bestanden af Monark-sommerfugle, en bastand, som har været drastisk faldende de senere år.

Empirisk evidens
- Vi fremlægger den første empiriske evidens for en negativ effekt mellem lokal glyfosat-anvendelse og lokal forekomst af Monark-sommerfugle, specielt i områder med intensivt landbrug, skriver Sarah Sanders, biolog ved MSU og førsteforfatter på artiklen.

Center for Biologisk Diversitet rapporterede i februar 2017, at antallet af Monark-sommerfugle, som overvintrede var på 109 millioner, et fald på 27 procent i forhold til 2016, og et fald på mere end 80 procent i forhold til tal fra midt-90’erne.

Planter af Asclepius-slægten (eng. Milkweeds, da. silkeplanter) spiller en stor rolle for Monarch-sommerfuglens, såvel som andre insekters, formering. Bekæmpelsen af Asclepius og andre ukrudtsplanter samt en øget anvendelse af insekt og plantegifte bidrager til faldet i sommerfuglebestanden.

Hidtil har forskningen kun sjældent inddraget årstidsvariationer, bortset fra undersøgelser foretaget i yngleperiodens højsæson. Blandt andet dette motiverede denne undersøgelse, som inddrager årstids- og geografiske variationer. I denne sammenhæng er Monark-sommerfuglen ideel at undersøge, ikke mindst fordi arten er så vidt udbredt.

Den mest almindelige sommerfugt
Monark-sommerfuglene er kendt i størstedelen af Nordamerika, hvor det er den mest almindelige sommerfugl, og hvor den spiller en stor rolle som bestøver.

Monark-sommerfuglene trækker om efteråret fra Canada og det nordlige USA mod det sydlige USA og Mexico.

Aktuelt er Monark-sommerfuglen ikke på listen over truede arter, men Center for Biological Diversity henvendte sig i 2014 til U.S. Department for Fish and Wildlife med henblik på, at Monark-sommerfuglen kom på listen. Ifølge Center for Biological Diversity, har Fish and Wildlife været noget fodslæbende i forhold til henvendelsen, men en føderal domstol har fastslået, at de skal have behandlet andragendet og truffet beslutning i 2019.

Glyfosat er en af de mest brugte plantegifte i USA, både i industriel landbrugsproduktion og i private haver.

Kemikaliet er ikke mindst i de senere år kommet i modvind, da producenten Monsanto beskyldes for at fortie negative effekter på mennesker, fauna, flora og miljø.

I Californien kører en sag om, hvorvidt Monsanto har forsøgt at dække over, at der synes at være sammenhæng mellem glyfosat-eksponering og non-Hodgkin Lymfom, som er en type lymfekræft.

Dom i Californien: Roundup er kræftfremkaldende
Nyligt afslørede dokumenter tyder på, at Monsanto har betalt forskere for at skrive artikler, som sår tvivl om sammenhængen mellem glyfosat-eksposition og cancer. I nogle tilfælde blev artiklerne skrevet af Mosantos egne ansatte; artikler, som af U.S. Environmental Protection Agency er blevet brugt som grundlag for afgørelser om, hvorvidt brugen af glyphosat bør begrænses eller helt forbydes.

I Californien har en statslig domstol afgjort, at California’s Office of Environmental Health Hazard Assesment kan tilføje glyfosat til deres liste over kræftfremkaldende kemikalier.

Miljøorganisationer har længe og ofte begrædt og beklaget brugen af glyfosat, på grund af kemikaliets negative effekt på bier, sommerfugle og andre bestøvere.

Studiet fra Michigan State University øger den voksende mængde af evidens for, at der er en sammenhæng mellem plantegiften og de faldende bestande af bestøvere.

Hvem er CBD?
CBD er en non-profit organisation med mere end en million medlemmer. Organisationen arbejder, som navnet siger, for biologisk diversitet. Arbejdet med at beskytte truede arter sker gennem medierne, retssystemet, videnskabelig indsats samt aktivitet på græsrodsniveau. Organisationen, som blev grundlagt i 1989 har en lang række kontorer i USA.

Oversættelse og bearbejdning ved Jesper Andersen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: