Ren energi bliver nummer to i 2015

Kun overgået af kul vil grøn produktion være klodens største kilde til energi i 2015. Sol- og vindenergi er ikke bare uundværlige bidragydere til global energi i dag, men i 2035 vil de levere en tredjedel af al energi. Til den tid vil de vedvarende kilder næsten matche kul til el-produktion.

Vedvarende solenergi i Argentina. (Foto: CC BY via flickr lrargerich)

Det Internationale Energiagentur, IEA, anslår i sin 2012 rapport, at biomasse og handel med biobrændstof vil stige fire-fold, men at det ikke behøver at komme i konflikt med fødevaresikkerhed ude i verden. Det forudsætter dog bevidst management af begrænsede jordressourcer.

Omkostningerne ved at producere vedvarende energi falder dramatisk samtidig med at oliepriserne stiger. Selv om væksten fortsat er betinget af statslig støtte forventes investeringerne at stige fra 88 milliarder dollars i 2011 til 240 milliarder i 2035. Størrelsen af subsidier forventes at falde.

Sort virkelighed
Rio+20 verdenskonferencen om grønne fremtider gjorde klart, at der den dag i dag er 1,3 milliarder mennesker uden adgang til elektricitet, og det dobbelt antal kan ikke koge deres mad, hvilket påvirker sundhedstilstanden. Disse utålelige forhold gælder især for 10 fattige lande; fire af dem i Asien resten i Afrika syd for Sahara.

Konferencen i Rio i 2012 gav ingen løfter om energi til hele verden, og slet ikke til bæredygtig produktion af samme. Skulle nogen beslutte at give alle adgang til elektricitet i 2030 ville investeringen være 1 billion dollars.

I henhold til IEA sker der ret store fremskridt i Kina, Thailand, El Salvador, Argentina, Uruguay, Vietnam og Algier; meget af det baseret på vedvarende energi som solceller. Det står sløjt til i Etiopien, Liberia, Rwanda, Guinea, Uganda og Burkina Faso.

Vand en faktor
Hvor grøn energi som solceller i sig selv er sparsommelig hvad angår forbrug af vand, gælder det modsatte for store kraftværker. At producere olie, gas, kul og biomasse til energi kræver masser af vand.

Forbruget af vand stiger og alene produktion af energi trak 583 milliarder kubikmeter vand ud af naturen. Mere end 10 procent forsvandt og blev ikke sent retur til miljøet. Inden 2035 vil behovet for vand til energiproduktion stige 85 procent, anslås IEA. Trenden går imod vand-intensiv energiproduktion.

Der er adskillige eksempler fra verden, hvor lokalebefolkning og investorer i energiproduktion har konflikter om vand, der er en begrænset ressource mange steder. Mange på vand påvirker flere steder stabiliteten af produktionen.

Dan Larsen er journalist og redaktør for nyhedsbureauet Verdensnyt.dk, som OrganicToday.dk har et redaktionelt samarbejde med.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: