Regeringen lader lastbilerne slippe billigt

KØRSELSAFGIFT – Lastbilerne betaler kun én ud af hver fire kroner af de omkostninger, de påfører samfundet. Alligevel dropper regeringen nu planerne om en kørselsafgift. Det er yderst beklageligt, mener Det Økologiske Råd.

Regeringen har udskudt en kørselsafgift på ubestemt tid. (Foto: Colourbox)

- Det er ærgerligt, at regeringen på denne måde spiller sig et redskab af hænde, som kunne være brugt til at fremme renere lastbiler. Man kunne på én gang have mindsket den sundhedsskadelige luftforurening og udledning af den klimaskadelige CO2, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Den planlagte afgift ville have sørget for, at lastbilerne kom til at betale en lidt større andel af de omkostninger, de faktisk påfører samfundet. Kørselsafgiften ville i et vist omfang have kompenseret for, at lastbiler slider langt mere på vejene, end personbiler gør.

Betaler kun en fjerdedel af omkostningerne
Lastbiler medvirker desuden forholdsvis mere til trafikulykker og til udslip af CO2 – og dermed til klimaforandringer, og deres udstødning er en væsentlig kilde til den sundhedsskadelige luftforurening med partikler. DTU vurderer, at de afgifter, som lastbiler i dag betaler, kun udgør ca. en fjerdedel de omkostninger, lastbilerne påfører samfundet.

Når lastbilerne kører på landet, udgør afgifterne ca. en tredjedel af samfundets omkostninger. Når de kører i byerne, er det kun en femtedel.

- Der er med andre ord i dag et stort tilskud fra skatteyderne til lastbiltransport. Vi finder principielt, at forureneren skal betale for sin forurening, og det bør også gælde for lastbiler, siger Christian Ege.

- Når vi køber en vare, skal vi betale varens fulde pris – også for de skader, som transporten af varen har forvoldt. Kun på den måde kan vi få en fair konkurrence, hvor vi efterspørger de varer, som har svinet mindst, påpeger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: