Produkter skal bruge mindre energi

ECODESIGN – Mindst ti procent af almindelige forbrugsvarer lever ikke op til kravene og bruger alt for meget strøm. Nu går 10 EU-lande sammen for at stramme op om tilsynet med produkters energiforbrug, oplyser Energistyrelsen.

Det skal være slut med at markedsføre produkter, hvis de ikke overholder EU’s grænseværdier for det maksimale energiforbrug. Energistyrelsen og myndighederne i 9 andre EU-lande har med økonomisk støtte fra EU’s tilskudsordning Intelligent Energy for Europe igangsat projektet ECOPLIANT, som skal sikre en bedre kontrol med de produkter, som virksomhederne markedsfører, lever op til reglerne.

Et af de meget omkostningseffektive midler til at opnå energibesparelser på, er at stille stadig skrappere krav til, hvor meget energi produkter og apparater må bruge for at kunne markedsføres. Det sker i EU gennem Ecodesign-direktivet, hvor de dårligste produkter skæres bort fra markedet.

Forudsætningen for, at direktivet virker er et effektivt og ensartet tilsyn i alle EU’s medlemslande, så forbrugerne sikres mod produkter med et højere energiforbrug end det, som EU har fastsat som maksimum for det pågældende produkt. Dermed beskyttes forbrugerne mod uforudsete udgifter til det ”ulovlige” energiforbrug, når de anvender produktet.

Mange overholder ikke kravene

Tidligere opgørelser i England og Danmark har vist, at det formentlig er mindst 10 pct. af produkterne som ikke overholder kravene. Det forventes, at tallene er højere i de lande, som har meget lidt markedskontrol.

Den skærpede kontrol har været efterspurgt af Kommissionen, erhvervslivet og af forbrugerorganisationerne. Et effektivt og ensartet tilsyn beskytter samtidigt de mange virksomheder, som overholder kravene imod unfair konkurrence fra konkurrenter, der ikke kan eller vil overholde kravene.

Energistyrelsen er blandt initiativtagerne til projektet og bidrager med erfaringer opnået gennem mange års kontrolmålinger af produkters energiforbrug.

Praktiske arbejde er gået i gang

ECOPLIANT-projektet blev officielt skudt i gang på en kick-off konference i København i juni måned i år, og det praktiske arbejde er gået i gang efter sommerferien.

Projektet løber i 3 år med DEFRA, Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK, som projektleder. Projektet får i løbet af efteråret en hjemmeside, hvor interesserede kan følge og kommentere projektet.

De 10 lande i ECOPLIANT-projektet er: UK, Tyskland, Holland, Sverige, Danmark, Finland, Ungarn, Spanien, Italien og Irland.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: