Politisk satsning på biogas mangler penge og aftagere

Politikernes ambitiøse mål om, at halvdelen af landbrugets gylle skal gennem et biogasanlæg i 2020, synes mere og mere umuligt at nå, skriver Ingeniøren.

Trods øgede tilskud og mere i anlægsstøtte via energiforliget sidste forår mener rådgivere og aktører ikke, at ret mange store biogasanlæg vil blive realiseret: Økonomien er for dårlig, og projekterne kan derfor ikke finde finansiering.

I dag anvendes seks-syv procent af gyllen på 22 fællesanlæg og 60 gårdanlæg. For at kunne behandle 50 procent af gyllen er der behov for yderligere 50 nye fællesanlæg inden 2020.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: