Cowspiracy: Planeten er overbefolket af husdyr

MAD – Cowspiracy og dens budskab om husdyrproduktionens voldsomme klima- og miljøbelastning chokerer mennesker verden over. Et fyldt auditorium på godt 300 personer så med, da Dansk Vegetarforening og dyreværnsforeningen Anima slog dørene op til dansk premiere og efterfølgende debat om Cowspiracy.

Den industrielle husdyrproduktion og vores stigende kødforbrug belaster klima, natur og miljø. Foto: Colourbox

Af Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef, Anima

Tirsdag 15. december var der fuldt hus i det store auditorium på Københavns Universitet Amager. Et blandet publikum bestående af studerende, midaldrende, kvinder, mænd, hipstere, hippier, miljøfolk, dyreelskere og akademikere var mødt op for at se Cowspiracy med en efterfølgende debat.

Cowspiracy handler, som titlens første del antyder, om den miljømæssige påvirkning, som køer (‘cows’) og andre husdyr har på vores miljø og klima. Filmen er nu blevet sluppet løs på Netflix og er blevet set af millioner af mennesker.

Hvis man ikke i forvejen er bevidst om problemstillingen, vil den chokere, for tallene er ganske foruroligende. Her er nogle få fakta:

  • Fremstillingen af en almindelig hamburger kræver hele 2500 liter vand.
  • Min. 80% af den regnskovrydning, der finder sted i Amazonas, sker for at gøre plads til husdyr og dyrke husdyrfoder.
  • Husdyrhold står globalt for den største udledning af drivhusgasser – altså mere end transport dvs. al udledning fra biler, lastbiler, motocykler, skibe og fly tilsammen!

Konspirationen i filmen, som titlens anden del (‘spiracy’) hentyder til, er, at disse skræmmende fakta får overraskende lidt opmærksomhed fra ansvarlige myndigheder og verdens førende miljøorganisationer. Filmen har forskellige forslag til, hvorfor et så afgørende emne som kødproduktion er så overset:

  • Et budskab om at spise mindre kød eller at blive vegetar kan være upopulært hos medlemmer og vælgere.
  • Landbrugslobbyen er meget stærk. I USA risikerer kritikere at blive sagsøgt. Det mest kendte eksempel er, da talkshow-vært Oprah Winfrey i en udsendelse om kogalskab sagde, at hun ikke længere ville spise hamburgere. Det førte til en årelang retssag, hvor kvægindustrien påstod, at Oprah var ansvarlig for at skade branchen økonomisk. Efter 6 år vandt Oprah.

I Sydamerika er der eksempler på, at kritikere og aktivister er blevet dræbt.

En af de mere opsigtsvækkende sager er fra 2005, hvor en 74-årig amerikansk nonne blev skudt ned på klods hold tæt på sit hjem. En kvægavler blev senere idømt 30 års fængsel for at have bestilt mordet.

Efter en grundig gennemgang af husdyrenes miljøpåvirkning slutter filmen med et simpelt budskab om, at vi alle selv kan være med til at ændre verden ved simpelthen at reducere vores indtag af animalske fødevarer.

Hvis efterspørgslen på disse fødevarer falder, vil der blive opdrættet færre husdyr, og vil have taget et kæmpemæssigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig verden. Dermed var det blevet tid til paneldebat.

Cowspiracy vækker debat verden over. Ved den danske premiere diskuterede fra venstre Per Kølster, Rikke Lundsgaard og Henrik Saxe filmens budskaber. Foto: Anima

Panelet tog debatten til Danmark
Aftenens panel bestod af følgende personer:

  • Henrik Saxe, direktør ved Institut for Management Engineering på DTU.
  • Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening (DN).
  • Per Kølster, Formand for Økologisk Landsforening (ØL).
  • Christian Poll, MF og ordfører for miljø og klima for Alternativet (Å).

I panelet var der enighed om, at filmen peger på en vigtig problemstilling, og at vi som samfund bør reducere vores kødforbrug.

Henrik Saxe slog fast, at filmens tal over en bred kam holder vand, og at vi skal blive bedre til at informere om udfordringerne med animalsk produktion, så både forbrugere og beslutningstagere har bedre mulighed for at tage stilling.

Svineproduktionen skal reduceres voldsomt
Per Kølster pegede på, at man lige nu på Christiansborg taler om at øge antallet af husdyr (grise), og at det er en miljømæssig katastrofe. Vi burde gå den helt modsatte vej og opdrætte langt færre dyr i Danmark.

Denne holdning delte Rikke Lundsgaard, og da hun blev bedt om at blive mere konkret angående antal, foreslog hun, at vi skal ned på under 10 millioner grise i Danmark – altså en stor reduktion i forhold til de nuværende knapt 30 mio.

Rikke pegede bl.a. på, at vi for at producere foder nok til vores mange husdyr beslaglægger et område af fældet regnskov i Brasilien på størrelse med hele Sjælland og Falster.

Alternativet vil indføre kødfrie dage
Christian Poll fortalte, at Alternativet arbejder for at indføre en kødfri dag om ugen i daginstitutioner. Det ville være en måde at åbne folks øjne for, at det er muligt at spise vegetarisk, uden at det behøver være besværligt eller kedeligt, og forhåbentlig ville det inspirere nogen til at reducere deres forbrug af animalske fødevarer yderligere.

Ifølge ham burde det ikke være svært at opnå, men det er faktisk ikke nemt at få politisk opbakning fra de andre partier.

En fra publikum opfordrede til, at man som almindelig borger bliver aktiv og kontakter politikere og beslutningstagere for at bede om, at kødreduktion kommer på dagsordenen. Fx kunne offentlige og private kantiner tilbyde flere vegetariske retter.

Ifølge Per Kølster vil den politiske vilje netop komme af, at en stærk og bred gruppe i befolkningen efterspørger forandring.

Opvågning er til at ane
Når Danmarks største miljøforening (DN), en brancheforening (ØL) og et politisk parti i Folketinget (Å) er enige om, at et reduceret kødforbrug er en god ide, er der grund til at spærre øjnene op. Faktisk ser det ud til, at flere og flere fremtrædende personer og institutioner de seneste år er kommet ud af busken og nu vifter med det grønne flag.

Et spændende case-eksempel er den globale kampagne Meatfree Mondays, som i al sin enkelhed handler om at udskifte kød med grønne alternativer een dag om ugen.

I spidsen står eks-beatlen Paul McCartney, og bevægelsen er i rivende udvikling. På den danske hjemmeside kan man se en række profiler, som støtter op om kampagnen herhjemme.

Her er navne som Chris MacDonald – sundhedsguru, Verdensnaturfonden (WWF), Birgitte Lesanner – direktør i Greenpeace, Uffe Elbæk – partiformand i Alternativet, COOP, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og mange flere. Med andre ord er der godt gang i den grønne omstilling, også når det gælder det, vi spiser.

Selvom tallene tydeligt viser, at vi står overfor en stor miljø- og klimaudfordring, er der alligevel grund til en vis optimisme. Hvis vi er nok, der står sammen og på en positiv måde viser, at der er en grønnere vej, så kan vi nedbringe antallet af husdyr og opnå en enorm forandring.

Og den bedste nyhed? Du kan selv starte i dag ved at spise mere grønt, næste gang du sætter dig til bords. Har du brug for mere inspiration i hverdagen, så kan du fx følge den nye Facebook-side Veggie Nyheder.

Nyttige links:

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: