Penge kan få os til at handle klimavenligt

KLIMA – Langt størstedelen af den danske befolkning anerkender, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Kun fem procent nægter at anerkende den globale opvarmning og de voldsomme konsekvenser, klimaforandringerne får for fremtidige generationer.

Vi tramper gerne i pedalerne for at opføre os mere klimavenligt, men det er først og pengepungen, der styrer vores adfærd.

En stigende del af befolkningen er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle og menneskeskabte. 83 procent af danskerne anerkender, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, og at den globale opvarmning er menneskeskabt. Kun 5 procent bestrider nu den globale opvarmning.

Det fremgår af 2014-udgaven af CONCITOs Klimabarometer, som måler og analyserer udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen. Selve målingen er foretaget af analysevirksomheden Analyse Danmark A/S blandt 1.966 repræsentativt udvalgte danskere.

Pengepungen styrer os
- Det er glædeligt at danskernes bevidsthed om klimaforandringerne og deres konsekvenser bliver stadigt stærkere. Det er nemlig en afgørende forudsætning for, at vi som borgere, forbrugere og samfund kan gøre noget effektivt ved klimaproblemet, siger sekretariatsleder i CONCITO, Michael Minter.

Klimabarometeret 2014 viser også, at mange danskere gennemfører klimavenlige tiltag i deres bolig samt transporterer sig og forbruger mere klimavenligt. 58 procent svarer dog, at den primære årsag til klimavenlige tiltag er økonomiske hensyn. Kun 17 procent svarer, at miljøhensyn er den primære årsag til deres klimavenlige tiltag.

- At så mange peger på økonomi som den primære motivationsfaktor for deres klimavenlige adfærd understreger, at vi ikke alene kan overlade løsningen af klimaudfordringen til folks gode vilje. Der er stadig behov for politiske beslutninger, som gennem regulering, tilskud og afgifter skaber optimale rammer og økonomisk incitament til at handle klimavenligt, siger Michael Minter.

Færre flyveture og mindre kød
Klimabarometerets måling af, hvad danskerne gør for at mindske udslippet af drivhusgasser og hvad de opfatter som mest betydningsfuldt for den personlige udledning af drivhusgasser viser, at der stadig er uforholdsmæssigt meget fokus på de energirelaterede klimatiltag.

- Mange peger på reduktion af energiforbruget i hjemmet samt cykling og kollektiv transport som de mest effektive klimatiltag, mens det er relativt få, der peger på eksempelvis færre flyveture, mindre kødforbrug, mere genbrug og større forbrug af oplevelser og serviceydelser som tiltag, der har stor betydning for den enkeltes CO2-udledning. Det tyder på, at befolkningen fortsat savner oplysning og inspiration til, hvordan man effektivt kan reducere sin personlige klimabelastning på andre områder end dem, der indtil nu har været i fokus for klimaindsatsen og den politiske regulering, siger Michael Minter.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: