Peder Størup hædret med natur- og miljøpris

NATUR – Peder Størup er ikke blot en fremragende naturfotograf. Han er også en engageret og vedholdende naturforkæmper og dokumentarist. Han har netop modtaget Bodil Pedersen Fonds Natur & Miljøpris på 100.000 kroner.

Peder Størup er en eminent naturfotograf og dygtig formidler. Nu er han blev hædret med Bodil Pedersen Naturfonds store natur- og miljøpris 2016.

Naturfotograf Peder Størup, der driver netmediet Naturbeskyttelse.dk har modtaget Bodil Pedersen Fonds Natur & Miljøpris for 2016. Prisen er på 100.000 kroner.

Med den årlige prisuddeling ønsker Bodil Pedersen Fonden at hædre og støtte organisationer, foreninger eller personer, der i særlig grad gør en indsats for klodens natur og miljø.

- Peder Størup modtager prisen for med sin vedholdende formidling og sit aktive gravearbejde at have fået sat større fokus på, hvor der sker overtrædelser af naturlovene i Danmark, skriver fonden, som fremhæver Peder Størup for hans viden, indsigt og evne til »på fineste vis« at give naturen en stemme.

Peder Størup er naturligvis glad og taknemmelig  og takker Bodil Pedersen Fonden for prisen.

- Den skal nok blive omsat til at sætte fokus på naturens fantastisk artsrigdom og til at sætte fokus på de trængsler, den udsættes for, lover han.

Har omlagt sin jord til intensiv natur
Peder Størup har også den store styrke, at han selv er jordejer, og at han sammen med familien har valgt at omlægge gårdens marker fra intensiv landbrugsdrift til »intensiv« natur.

- Opvæksten på et konventionelt landbrug ved Silkeborg har givet stor viden om både landbrug og natur, samt en værdifuld indsigt i landbrugets bevæggrunde. Den viden giver mulighed for at tolke landskabsforandringer, hvad der er normal, og hvad der er naturskadelig drift, og er samtidig en god forudsætning for at komme med forslag, som både kan være til gavn for landbruget og naturen, hedder det i fondens begrundelse om Peder Størup.

Han har blandt andet dokumenteret og beskrevet, hvordan i hundredvis af §3-beskyttede naturområder har lidt overlast, hvilket førte til, at der i 2010 blev afsat 36 millioner kroner til en statslig gennemgang af alle naturbeskyttede §3-arealer.

- Der er mange andre eksempler på, hvordan god dokumentation efterfulgt af henvendelser og indsigelser til kommunale og statslige myndigheder kan få en positiv betydning for arter, natur og landskab. Blandt andet har Peder Størup peget på fjernelse af beskyttede stendiger, terrænændringer, ligesom han også har sat fokus på skovdrift, byudvikling og vejprojekter, som påvirker naturen og landskabet negativt.

Plakater med sommerfugle
- Udover at Peder Størup sætter fokus på ting, der skader naturen, er der også god grund til at fremhæve hans evne og iver for at formidle viden om natur, vilde arter og biologisk mangfoldighed, understreger fonden, som foruden hans hans artikler, opslag på sociale medier m.v, også gør opmærksom på hans smukke og unikke plakater med danske dag- og natsommerfugle.

Plakaten med Danmarks dagsommerfugle er den første, som viser samtlige Danmarks dagsommerfugle. Plakaten med natsommerfugle viser et udvalg af de tusindvis af smukke natsommerfugle, der ofte lever et anonymt liv i Danmark.

I Bodil Pedersen Fondens begrundelse for at tildele Peder Størup prisen hedder det videre:

»Peder Størup bruger aktivt sine erfaringer og viden om naturgenopretning med helårsgræssende heste til at inspirere andre til handling, ved at vise, hvad der kan lade sig gøre, og hvilken positiv effekt det har for naturen. I dag blomstrer 10.000 vis af orkideer på de tidligere dyrkede marker, og en lang række af Danmarks truede sommerfugle har fået et fristed.

At vise, hvad naturen kan levere af artsrigdom, når vi giver lidt af landet tilbage til den, er væsentligt for Peder Størup.

Peder Størup giver på fineste vis naturen en stemme, og på den baggrund tildeles han Bodil Pedersen Fonds Natur- & Miljøpris.«

 

Plakaten med samtlige dagsommerfugle i Danmark i formindsket gengivelse.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: