Pæn fremgang for vedvarende energi

Vedvarende energi dækker nu mere end 40 procent af vores elforbrug. Siden 1990/1995 har vi reduceret vores udledning af drivhusgasser med 19,5 procent, viser nye tal fra Energistyrelsen.

Forbruget af vedvarende energi steg i 2011 med 2,5 pct. til 174 PJ, bl.a. som følge af en stor stigning i produktionen af vindkraft. Opgjort efter EU’s beregningsmåde dækkede vedvarende energi 23,6 pct. af energiforbruget i 2011 mod 22,1 pct. i 2010.

Samtidig udgjorde produktionen af el baseret på vedvarende energi 40,7 pct. af den indenlandske elforsyning i 2011, hvoraf vindkraft bidrog med 28,1 pct. Det fremgår af Energistatistik 2011, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Det faktiske energiforbrug faldt 6,4 pct. til 792 PJ i 2011, og er dermed næsten på niveau med forbruget i 1990. Det store fald skyldes lunere vejr i 2011 end i 2010, og et større bidrag fra vindkraft. Samtidig var Danmark nettoimportør af el i 2011 og brugte dermed mindre brændsel på kraftværkerne.

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt i 2011 med 10,6 pct. til 44,3 mio. ton, mens de korrigerede CO2-udledningerne faldt 2,8 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger reduceret med 25,2 pct. En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald fra 2010 til 2011 på 8,6 pct. I forhold til basisåret (1990/95) er der tale om et fald på 19,5 pct.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: