Ombudsmanden kræver ny afgørelse i MRSA-sag

Statens Serum Institut burde have givet aktindsigt oplysninger om forekomsten af MRSA-bakterier hos svineproducenter.

Ombudsmanden er ikke tilfreds med Seruminstituttets afgørelse.

Ombudsmandens er ikke tilfreds med seruminstituttets afgørelse i den kontroversielle sag om en aktindsigt i udbredelsen af MRSA-smittede besætninger i Danmark. Det skriver Aabenhedstinget, der har fulgt sagen tæt.

Knud Haugmark, redaktør af webmediet om miljø og åbenhed, sickpigs.dk, søgte tilbage i november 2008 aktindsigt hos Statens Serum Institut i en undersøgelse, hvor en række landmænd og andre personer tilknyttet svineindustrien blev testet for MRSA på Dansk Svineproduktions Kongres i oktober 2008. Men han fik afslag.

Ombudsmanden har nu bedt myndighederne om at genvurdere afgørelsen.

Oplysninger kunne skade
Seruminstituttet har blandt andet argumenteret for, at udlevering af oplysningerne ville kunne skade de smittede landmænd økonomisk, og at aktindsigten kunne blive et problem for styrelsens fremtidige kontraktsamarbejde i lignende undersøgelser.

I øjeblikket vurderer ombudsmanden en lignende, nyere sag, hvor Åbenhedstinget blandt flere andre medier har fået afslag på aktindsigt i Fødevarestyrelsens screening og fund af MRSA-bakterier i et ukendt antal svinebesætninger.

Fødevareministeriets liste indeholder efter sigende op mod 500 inficerede besætninger, skriver Aabenhedstinget.

Har du job i en MRSA-stald
I afgørelsen af sagen fra 2008 fremgår det, at ombudsmanden er enig med styrelsen i, at de personlige oplysninger på listen godt kunne hemmeligholdes. Dog burde styrelsen have begrundet, hvorfor øvrige, anonymiserede oplysninger ikke kunne komme frem i lyset, lyder det.

Det er endnu uklart, om Seruminstituttet vil udlevere listen eller fortsætte hemmeligholdelsen.

I udtalelsen bliver der lagt særlig vægt på hensynet til medarbejdere i svineindustriens muligheder for at få kendskab til smitten. De har ret til at vide, om de tager job i en MRSA-stald:

“Det er derfor i offentlighedens interesse, at mennesker, der søger arbejde i svinestalde, kan orientere sig om de miljøfaktorer, de vil blive udsat for fra en uvildig kilde ved at få adgang til de oplysninger om smitterisikoen, som myndighederne ligger inde med, og ikke alene at skulle forlade sig på, at deres arbejdsgiver orienterer dem.”

Åbenhedstinget og OrganicToday.dk har opdateret artiklen 29. december med enkelte præciseringer for at tydeliggøre, at der kører to forskellige sager.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: