Økologiske svin klarer sig fint uden soja

Økologiske svin kan klare sig uden soja, som kan erstattes med hestebønner eller andre afgrøder.

ØKOLOGI – Økologiske svin vokser godt på hjemmeproduceret protein fra bælgplante-afgrøder, som er selvforsynende med kvælstof, viser forsøg, gennemført i flere europæiske lande.

Økologiske svineproducenter behøver ikke frygte kravet om 100 pct. selvforsyning med økologisk foder, som træder i kraft i 2017.

Ny europæisk forskning viser nemlig, at hjemmeproduceret protein kan erstatte de importerede proteinkilder. Det gælder blandt andet soja, oplyser ICROFS, International Centre for Research in Organic Food Systems.

Forsøg gennemført i flere europæiske lande viser, at hjemmeproducerede bælgafgrøder som eksempelvis hestebønner, fladbælg og den mindre kendte esparsette egner sig godt til smågrise.

Grise kan stribeafgræsse lucernemarker
Fodermel af muslingeskaller er afprøvet med succes i slagtesvineproduktionen og det samme gælder græsensilage.

Desuden har der været gode resultater med at lade økologiske svin stribeafgræsse i lucernemarker – forudsat, at det supplerende foder har lavt proteinindhold og anvendes restriktivt, viser forsøgene.

Soja har et højt proteinindhold og en aminiosyresammensætning, som gør det særdeles velegnet som tilskudsfoder til både svin, kvæg og fjerkræ. Men Danmark importerer årligt soja svarende til et areal på størrelse med Sjælland, og det er problematisk, fordi det går ud over regnskoven og samtidig er med til at skabe klimaforandringer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: