Fluelarver og græsært kan erstatte soja-protein

ØKOLOGI – Lokalt produceret økologisk foder kan fuldt ud dække proteinbehovet hos både svin og fjerkræ. Det viser et CORE Organic-projekt med 13 partnere fra ti EU-lande.

Økologiske høns kan klare sig uden soja, som kan erstattes med lokalt produceret økologiske afgrøder.

Esparsettefrø, græsært, muslingemel, formalede fluelarver og alger. Det er nye og utraditionelle fodermidler, som man om få år vil kunne finde i økologiske foderplaner til svin og høns. Fra udgangen af 2017 skal alt foder til økologiske husdyr nemlig være 100 procent økologisk.

Det en stor udfordring at sikre dyrene de nødvendige aminosyrer med lokalt produceret, økologisk proteinfoder, men nye forskningsresultater viser, at det er muligt. Det kræver blot, at landmændene inddrager nye fodermidler og begynder at tænke på grovfoderet som en vigtig proteinkilde.

Det europæiske samarbejdsprojekt ICOPP under forskningsprogrammet CORE Organic har undersøgt en række nye fodermidler, som kan produceres i Europa og konkluder, at der er gode muligheder for at dække de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ i alle faser af deres liv uden importeret proteinfoder som eksempelvis soja.

Det kan endda gøres, uden at skade hverken produktivitet eller økonomi, viser resultaterne fra ICOPP, hvor Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været med som partner.

Gode alternativer til soja
Det er især en stor udfordring at sikre smågrise foder med den nødvendige aminosyreprofil uden brug af importerede sojaprodukter. Men ICOPP-projektet viser, at afskallede esparsette frø, varmebehandlede frø fra græsært (Latyrus sativus) og muslingemel kan bruges til fravænnede grise i stedet for soja, uden at produktion og dyrevelfærd påvirkes negativt.

Tilsvarende er der gode muligheder for at erstatte sojakage med f.eks. insektprotein (Hermetia illucens) og alger (Spirulina spp.) i fjerkræproduktionen.

Der produceres langt fra tilstrækkelige mængder økologisk kraftfoder i Europa til at dække behovet hos svin og fjerkræ. Det gælder både energi og protein. Der er især mangel på aminosyren methionin.

For denne aminosyre er der kun en ’selvforsyningsgrad’ på 40 procent i Europa, hvorimod ’selvforsyningsgraden’ for totalt protein er 56 procent Men ICOPP-projektet konkluderer, at proteinet i bælgplante-grovfoder som f.eks. lucerne i langt højere grad end hidtil antaget kan bidrage til at dække proteinbehovet hos svin og fjerkræ.

Der er en højere andel af methionin i proteinet fra tidligt høstet lucerne end i sojakage og næsten dobbelt så høj andel som i ærter. Projektet har vist, at tidligt høstet lucerne kan indgå med op til 20 procent af foderet til langsomt voksende slagtekyllinger uden at forringe produktionen.

Tilsvarende kan lucerneensilage samlet set bidrage med 14 procent af proteinbehovet i en økologisk svineproduktion, uden at produktionsresultaterne forringes. Det vil i de fleste tilfælde være økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at inkludere en afgrøde som lucerne i bedriftens foderproduktion.

Ny fodermiddeltabel
Der er udarbejdet en omfattende fælles europæisk fodermiddeltabel, som giver en oversigt over næringsstofindholdet i mange økologiske foderemner, herunder grovfoder og mere utraditionelle fodermidler. Tabellen, der er tilgængelig på internettet, er et værdifuldt redskab på vejen mod 100 procent økologisk fodring af svin og fjerkræ.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: