Økologiske landmænd tjente lidt mere i 2012

De økologiske svineproducenter tjente mere i 2012.

ØKONOMI – Driftsresultatet for økologiske heltidslandbrug steg i 2012 med 20.000 kr. til 269.000 kr. i gennemsnit. Fremgangen skyldes et bedre driftsresultat i de økologiske svinebedrifter. Til gengæld indkasserede de økologiske mælkeproducenter et minus på 48.000 kroner i forhold til året før.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end 60 procent af de økologiske heltidslandmænd har specialiseret sig i en mælkeproduktion. Deres driftsresultat faldt derimod med 48.000 kroner til 252.000 kroner pr. bedrift.

Tilbagegang for planteavlere og fremgang for svinebrug
I forhold til økologiske mælkeproducenter er færre økologer specialiseret i enten planteavl eller svineproduktion.

Driftsresultatet for heltidsbedrifter med økologisk planteavl blev 137.000 kr. , mens der for gruppen af økologer, som er specialiseret i svin, var en fremgang i driftsresultatet på 233.000 kr. til 1,23 mio. kr. i 2012.

Afkastningsgraden for økologiske svineproducenter blev 4,6 pct., hvilket kan sammenlignes med 3,9 pct. for konventionelle svinebedrifter.

Negativt driftsresultat for deltidsøkologer
Driftsresultatet for økologiske deltidsbedrifter steg med 59.000 kr. fra minus 88.000 kr. i 2011 til minus 29.000 kr. pr. bedrift.

Arbejdsforbruget på deltidsbedrifterne er opgjort til knap 800 timer i gennemsnit.

Egenkapital og soliditet
Ved udgangen af 2012 var egenkapitalen efter hensættelser til bl.a. udskudt skat på 6,8 mio. kr. i gennemsnit for heltidsøkologer, hvilket svarede til en soliditetsgrad på 21 pct. Soliditeten var mindst på bedrifter med husdyr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: