Økologiske køer skal kontrolleres

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 50 økologiske malkekvægsbesætninger for at se nærmere på behandling af syge og tilskadekomne dyr.

Ved tidligere kontrolbesøg har det nemlig i flere tilfælde vist sig, at de syge dyr i økologiske besætninger ikke er blevet behandlet efter reglerne.

Økologiske besætninger har særlig skrappe regler for medicinsk behandling af syge dyr. Der er fastsat ekstra lange tilbageholdelsestider for kød og mælk, og ved gentagen behandling af dyr mister disse deres økologiske status i en længere periode.

Risikerer sanktioner

- Men skærpede krav til tilbageholdelse af produkter fra økologiske dyr må dog ikke have indflydelse på, om syge dyr bliver behandlet tilstrækkeligt, understreger Fødevarestyrelsen.

I de tilfælde hvor Veterinærrejseholdet konstaterer problemer og dermed overtrædelser af reglerne, vil besætningsejeren kunne få sanktioner i form af indskærpelser, påbud eller evt. politianmeldelser.

Veterinærrejseholdet forventer at kunne offentliggøre resultaterne af kontrollen i september 2012.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: