Økologisk Råd er begejstret for togfonden

Togfonden, elektrificering og timeplan vil bringe den danske jernbane op i superligaen i Europa, mener Det Økologiske Råd / Foto: Jens Hasse/Chili foto

TOGFOND – Der er en form for poesi i, at man vælger at bruge midler fra en øget beskatning af nordsøolien til investeringer i mere klimavenlig offentlig transport, mener Det Økologiske Råd.

- Der er tale om et fantastisk skridt fremad for togtransport i Danmark, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Togfonden, elektrificering og timeplan vil bringe den danske jernbane op i superligaen i Europa og er et afgørende skridt mod en afvikling af CO2-udledningen fra transportsektoren, siger han.

Timeplanen vil komme hele landet til gavn – ikke blot de byer, som ligger på hovedstrækningerne – fordi transporten fra det øvrige land til de store byer også forkortes væsentligt. Samtidig glæder Det Økologiske Råd sig over, at de store investeringer skal finansieres gennem yderligere beskatning af fossile brændstoffer, idet de øvrige olieselskaber nu får samme skattevilkår, som Dansk Undergrunds Consortium, DUC, allerede har.

Poetisk at bruge oliepenge til klimavenlig transport
- Der er en form for poesi i, at man vælger at bruge midler fra en øget beskatning af nordsøolien til investeringer i mere klimavenlig offentlig transport, siger Christian Ege.

Aftalen indebærer også, at en langt større del af tognettet bliver elektrificeret, og det har der ifølge Det Økologiske Råd længe været brug for.

- Aftalen sikrer en elektrificering, der er helt afgørende for at få en væsentlig mere energieffektiv, hurtigere og stabil togdrift i fremtiden. Det betyder, at togene bruger væsentligt mindre energi, forurener væsentlig mindre og kan accelerere hurtigere, så man kommer hurtigere frem, slutter Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: