Økologisk forening efterlyser sektorstrategi

Natur- og Landbrugskommissionen har offentliggjort et nyt visionspapir, Natur og landbrug – en ny start! Økologisk Landsforening hilser det velkommen, men efterlyser en sektorstrategi for økologi samt tre nye praktiske redskaber, der skal åbne for nye muligheder. Både for landbruget og for beskyttelse af naturen.

Evald Vestergaard efterlyser en strategi for den økologiske fødevaresketor.

Natur & Landbrugskommissionen offentliggør i dag sit visionspapir og en statusrapport, som indeholder en analyse af udfordringer for naturen og landbruget. Økologerne kvitterer og har forslag til forbedringer, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

- Vi kvitterer for kommissionens fremhævelse af økologi som en dansk styrkeposition. Og vi vil opfordre kommissionen til at udvikle en sektorstrategi for økologi, der kan udnytte økologi mere målrettet i beskyttelse af naturen, drikkevandsressourcer og klimaet, og realisere økologiens vækstpotentiale på et globalt marked, der runder 300 mia. årligt, siger han.

Økologisk Landsforeningen foreslår desuden tre praktiske redskaber, som skal fremme en grøn omstilling bredt i landbruget. Foreningen anbefaler en radikal omlægning af landbrugs- og miljøstøtte til landbruget, så det bedre motiverer til handling for naturen, klimaet og dyrevelfærd. Derudover skal landmandens håndværk og en jordfordelingsfond bane vejen for grønne resultater i landbruget, mener foreningen.

Ny model erstatter landbrugsstøtte

Økologisk Landsforening roser kommissionens fokus på lokal samarbejde og mere intelligent miljøregulering. Men foreningen undrer sig over, at kommissionen overser mulighed for en markant nytænkning af anvendelse af de 7-8 mia. kr. i dansk landbrugs- og miljøstøtte.

- Vi ønsker en ny model, der både giver større ansvar og større frihed til landmanden. En model hvor landmænd får en grøn betaling for at gøre noget aktivt for naturen, drikkevandsressourcer og klimaet. Noget for noget er den nye kontrakt med samfundet, siger Evald Vestergaard.

Fond skal gøre det lettere at bytte jord

Foreningen taler også for en nye jordfordelingsfond, der vil gøre det lettere for landmænd at bytte jord.

- Jordfordeling vil skabe mulighed for sammenhængende dyrkningsarealer, bedre plads til naturen, og bedre muligheder for omlægning til økologi, hvor der jo skal være plads til, at dyrene kommer ud på græs.

- Jordfordeling vil give landmanden og banken tryghed omkring produktionen. Det gør det lettere for landmænd at låne penge, gennemføre generationsskift og udvikle deres landbrug. Det vil være til stor gavn for vores medlemmer og for alle landmænd, siger økologernes formand.

Husk landmandens håndværk

Endelig mener Økologisk Landsforening, at Kommissionen undervurderer det mest centrale element i en grøn omstilling, nemlig landmanden selv.

- Ny teknologi er vigtigt. Det er statens og kommunernes initiativer også. Men det er afgørende at sætte landmandens eget håndværk i spil for at mindske miljø- og klimapåvirkningen. Kommissionen overser hvor meget praksis som sædskifte, afgrødevalg og fokus på jordens frugtbarhed kan øge effektiviteten og rette op på miljø- og klima problemer. Det er afgørende, hvad der foregår på arealerne, siger Evald Vestergaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: