Økologien er gået under vandet

ØKOLOGI – De første økologiske flodkrebs på den nordlige halvkugle lever i Skravad Mølle Dambrug i Himmerland. De kan købes i løbet af næste år.

Reglerne for økologiske flodkrebs stiller blandt andet skrappe krav til kvaliteten af det vand, krebsene lever i. Desuden angiver reglerne, hvordan krebsebruget skal opfylde dyrenes naturlige behov for dybde og gemmesteder, ligesom der er stramme restriktioner på brug af medicin. Foto: Villy Larsen/Dansk Akvakultur

På bunden af nogle gamle ørreddamme på Skravad Mølle Dambrug i Himmerland går nogle hundrede flodkrebs rundt og kan med rette føle sig som noget helt særligt. De er nemlig de første økologisk godkendte dyr af deres art nord for ækvator.

Den økologiske status fik de, da Fødevarestyrelsen tidligere i denne måned sagde ja til, at krebsene fra Skravad Mølle kan få det røde Ø-mærke.

- Indtil nu er der kun blevet opdrættet økologiske krebs på New Zealand. Så det her er de første på den nordlige halvkugle, siger chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur.

Han rådgiver dambrugets ejer Hans Peter Andersen og har hjulpet med at få den økologiske godkendelse i hus.

Tilbagegang i naturen
I forvejen bliver der opdrættet flodkrebs – på latin Astacus astacus – mange steder i Danmark, og samme art lever naturligt i danske søer og åer.

Men i mange årtier er den naturlige bestand gået stærkt tilbage. Først på grund af forurening og udretning af åer, siden også fordi flodkrebsene bliver fortrængt af signalkrebs, som stammer fra Nordamerika og er sat ud i den danske natur af ubetænksomme mennesker.

Netop fordi arten er i tilbagegang i naturen, glæder biologerne sig over, at flodkrebs også bliver opdrættet på krebsebrug.

Fordel med opdræt
- Når folk gerne vil spise krebs, er det en fordel, at de kommer fra opdræt, for så bliver der fanget mindre af den naturlige bestand gennem fiskeri, forklarer Søren Berg, seniorrådgiver hos DTU Aqua.

- Og det er en fordel for miljøet, når opdrættet er økologisk, tilføjer han.

Også Birthe Lindberg, formand for de cirka 100 medlemmer i Danmarks Krebseavlerforening, er glad for Ø-mærkets indtog i krebseavlen.

- Det er absolut positivt, siger hun.

Økologiske regler for krebs
Reglerne for økologiske flodkrebs stiller blandt andet skrappe krav til kvaliteten af det vand, krebsene lever i.

Desuden angiver reglerne, hvordan krebsebruget skal opfylde dyrenes naturlige behov for dybde og gemmesteder, ligesom der er stramme restriktioner på brug af medicin.

Flodkrebsene lever hovedsageligt af vandplanter, som gror i det økologiske anlæg. Eventuelt tilskudsfoder skal være økologisk.

De første økologiske krebs fra Skravad Mølle Dambrug vil komme til salg i løbet af 2015. Forinden skal de delikate økologiske skaldyr formere sig, og de skal vokse sig store. Den slags tager tid, når det foregår på naturens præmisser.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: