Eksportboom for økologiske muslinger

ØKOLOGI: Siden sidste år er produktionen mere end tredoblet. I år vil den nå op på omkring 1.400 tons. 95 procent eksporteres til forskellige europæiske lande.

Økologiske muslinger opdrættes på lange liner eller net. Omkring 95 procent går til eksport, fortæller Søren Mattesen, direktør for Vilsund Blue. Foto: Alex Mikkelsen.

På mindre end to år har økologi-mærkede blåmuslinger udviklet sig til en dansk specialitet, der eksporteres til det øvrige Skandinavien, Tyskland, Holland og Frankrig.

Økologisk opdræt af blåmuslinger begyndte i det meget små for fire år siden i Limfjorden. Sidste år steg produktionen til cirka 300 tons, og i år forventes den at nå op på omkring 1.400 tons.

- Og vi kan sælge det hele. Omkring 95 procent går til eksport, fortæller Søren Mattesen, direktør for Vilsund Blue.

Al dansk eksport af økologiske muslinger til konsum går gennem Vilsund Blue. Desuden blev Vilsund Blue sidste år medejer af opdrætsfirmaet Seafood Limfjord, som samtidig lagde alle sine syv anlæg til produktion af blåmuslinger om til økologisk drift.

Også opdræt i Horsens Fjord
Udover anlæggene i Limfjorden findes der et økologisk godkendt opdrætsanlæg i Horsens Fjord, ejet af Hjarnø Havbrug. Hjarnø Havbrug driver desuden to andre muslingeanlæg i Horsens Fjord, som er ved at blive lagt om til økologi.

Mens Seafood Limfjords anlæg udelukkende er baseret på muslinger til konsum, bliver der på Hjarnø Havbrugs anlæg også produceret muslinger til industriel brug og til videre opdræt på muslingebanker i Holland.

Stærk dansk position
Danmark har i forvejen en stærk position på markedet for traditionelt vildtfangede muslinger, og at det nu følges op med dominans på markedet for økologiske muslinger er en fornøjelse for chefkonsulent Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur.

- Det er en glædelig udvikling, som kombinerer Danmarks i forvejen stærke rolle indenfor såvel muslinger som økologi, siger han.

Modsat konventionelle muslinger, som normalt fiskes op fra bunden, opdrættes de økologiske altid på liner eller net, som hænger ned i vandet fra bøjer eller flydende rør.

Økologisk opdræt følger et regelsæt fra EU og kontrolleres og mærkes på samme måde som økologisk produktion på land.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: