Økologer strammer op på dyrevelfærd

ØKOLOGI – Nye regler skal give økologiske grise endnu bedre forhold. Samtidig lukkes den sidste kattelem, som giver svinebønderne mulighed for at supplere det økologiske foder med en lille smule konventionelt foder.

Den nye aftale bliver underskrevet samme dag, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lancerer sin kampagne for et nyt mærkningssystem, som på forhånd møder modstand hos Økologisk Landsforening, Dyrenes Beskyttelse og Coop-butikkerne.

Økologiske grise skal fra januar 2018 have mulighed for at komme i skygge i farefoldene, de skal have 100 procent økologisk foder, og så skal de fra januar 2019 være født økologiske og kan ikke længere indkøbes fra en konventionel besætning.

Det er bare nogle af resultaterne af en ny brancheaftale, som de økologiske svineproducenter, deres slagterier og organisationer samt Dyrenes Beskyttelse har indgået.

Aftalen stiller højere krav og supplerer EU-regler og Ø-mærket, skriver Dansk Handelsblad.

Brancheaftalen afløser en aftale fra 2009 og underskrives i dag af Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarers Økologisektion, Dyrenes Beskyttelse, Friland A/S, Organic Pork og Tican Fresh Meat A/S, skriver bladet.

Aftalen kan justeres
Aftalepunkterne kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse eller andet akkrediteret system som statslige økologikontrollører, som aftaleparterne kan vælge at betale for kontrollen af aftalens overholdelse.

Brancheaftalen kan løbende justeres af aftalekredsen i fællesskab og er gældende, indtil andet besluttes.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterer i dag sit nye mærke for dyrevelfærd. Men mærket møder modstand hos alle Coop-kæderne, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse. De har alle meldt fra, og Coop-butikkerne har i stedet indført deres egen mærkningsordning.

Blot med få ændringer af de store produktionsanlæg vil det være muligt for konventionelle svineproducenter at opnå et hjerte ud af tre mulige på ministerens karakterskala, der lanceres med store outdoor-reklamer ved busstopsteder mv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: