Øko-høns kan fejre påske under åben himmel

ØKOLOGI – Siden efteråret har myndighederne forbudt de økologiske fjerkræavlere at lukke deres høns og kyllinger ud i det fri på grund af frygten for fugleinfluenza. Men nu er der håb forude. Fødevarestyrelsen vil ophæve forbuddet.

De økologiske høns slipper formentlig ud inden påske. Måske ophæves forbuddet allerede med virkning fra i morgen. Foto: Økologisk Landsforening

De økologiske fjerkræavlere kan snart ånde lettet op og efter en lang vinter atter lade deres høns og kyllinger slippe ud i det fri uden at overtræde myndighedernes dekreter, som er indført for at beskytte eksporten og de store industriproducenter af æg og fjerkræ.

Fødevarestyrelsen har netop varslet, at de agter at ophæve staldpligten for landets fjerkræ. Den blev i efteråret pålagt producenterne for at undgå udbrud af fugleinfluenza. Økologerne glæder sig over, at dyrene igen kan se frem til at komme ud og understreger overfor myndighederne, at det bør ske omgående.

Økologisk fjerkræ har under normale omstændigheder adgang til udearealer under åben himmel, men siden det sene efterår har myndighederne påbudt alle fjerkræavlere at holde fritgående fjerkræ (undtagen ænder og gæs) under tag på grund af risiko for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle.

Vil ophæve forbuddet fra i morgen
Men netop i dag har Fødevarestyrelsen varslet, at man agter at ophæve forbuddet. Det glæder Økologisk Landsforening, som understreger, at det kun kan gå for langsomt.

- Det er vigtigt, at staldpligten ophæves omgående, siger Lars Bredahl, der er økologisk ægproducent og formand for Æg- og fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening.

- Som økologer brænder vi for at sikre en høj dyrevelfærd for vores dyr, og det er det mest basale krav i økologien, at dyrene skal kunne komme ud. Nu har dyrene ventet længe nok, siger han.

Urimeligt at øko-fjerkræ skal betale prisen
Fødevarestyrelsen begrunder intentionerne om ophævelse af staldpligten med, at antallet af tilfælde af fugleinfluenza blandt de vilde fugle er for nedadgående og nu er det laveste siden november 2016.

Det betyder, at risikoen for smitte til tamfjerkræ fra vilde fugle er reduceret. Forslaget er nu sendt i høring med frist i morgen formiddag.

- Kravet om at holde dyrene i stalden er primært for at beskytte eksporten af konventionelt dansk fjerkræ. Det er ikke rimeligt, at økologiske fjerkræsproducenter og vores dyr skal blive ved med at betale prisen. Vi har hele vejen igennem påpeget, at det er meget vigtigt for os, vores fjerkræ og for økologien, at myndighederne ophæver staldpligten så snart, det anses for forsvarligt. Det er situationen nu, og derfor bør ophævelsen ske med det samme, siger Lars Bredahl.

Ud over kravet om udeareal har økologisk fjerkræ også mere plads i staldene end andet fjerkræ. Der er krav om dagslys i staldene, støvbadningsarealer og grovfoder, som er godt for deres velfærd. Økologiske dyr må generelt ikke få genmodificeret foder eller kunstige aminosyrer i deres foder. Det gælder naturligvis også økologisk fjerkræ.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: