Nye fund af svampemiddel i grundvandet

SPRØJTEGIFT – Rester af svampemidlet metalaxyl-M er sivet ned til grundvandet på to testmarker og har i en række tilfælde overskredet grænseværdien.

Varslingssystem viser, at svampemidlet matalaxyl-M ender i grundvandet. /Foto: Colourbox

Det viser nye resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP). Ifølge Miljøstyrelsen er der ingen risiko for menneskers sundhed ved de fundne koncentrationer.

Varslingssystemet undersøger, om godkendte sprøjtemidler mod forventning kan sive ned til grundvandet. Det er oprettet for hurtigt at kunne sætte ind, hvis et godkendt stof viser sig at overskride grænseværdien.

Forbud er på vej
- At vi nu har fundet overskridelser af rester af metalaxyl-M viser, at VAP-systemet virker godt, og at vi kan holde øje med de godkendte sprøjtemidler. Vi vil skride hurtigt ind og sende en partshøring til firmaet med varsling om et forbud mod dette sprøjtemiddel, som hovedsagelig bruges i kartofler, siger Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Varslingssystemet bliver fremover styrket i den nye sprøjtemiddelstrategi, hvor indsatsen for at beskytte grundvandet er styrket. Indsatsen betyder også, at Miljøstyrelsen hurtigt reagerer på ny viden, så anvendelsen af et skadeligt sprøjtemiddel kan stoppes. I dette tilfælde har det vist sig, at metalaxyl-M nedbrydes til stoffer, hvor der er en større risiko for nedsivning til grundvandet end forudsat i den tidligere vurdering.

- Vi har fokus på nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidlerne. I Danmark vil vi ikke have dem i grundvandet, selv om man i resten af EU accepterer mange af dem, siger Lea Frimann Hansen.

Andre sprøjtemidler overholder grænseværdien
Udover metalaxyl-M blev tre andre godkendte midler og tre af deres nedbrydningsprodukter også testet for første gang i varslingssystemet i 2010-11. Ingen af dem blev fundet i grundvandet over grænseværdien.

TFMP, et nedbrydningsprodukt fra fluazifop-P-butyl, er tidligere fundet i grundvandet i VAP i koncentrationer over grænseværdien. Efterfølgende har Miljøstyrelsen reguleret anvendelsen, og denne undersøges nu i Varslingssystemet. Der har ikke været overskridelser af grænseværdien ved den nye anvendelse i det første moniteringsår, men undersøgelsen fortsætter mindst et år endnu for at være på den sikre side.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: