Ny rapport kortlægger klimaudslip i Norden

KLIMA – De såkaldte kortlivede klimastoffer (SLCF) som sod og metan påvirker klimaet mere end tidligere antaget. Især klimaet i Arktis er sårbart i forhold til disse stoffer. Og da forholdene i Arktis påvirker det globale klima er der store gevinster at hente, hvis man kan nedsætte udslippet af SLCF stofferne.

Især klimaet i Arktis er sårbart i forhold til de kortlivede klimastoffer. (Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org)

En ny rapport kortlægger nu udslippet fra de nordiske lande. Rapporten anbefaler også en række tiltag både nationalt, nordisk og internationalt. Den er en opfølgning på de nordiske miljøministres Svalbarderklæring om Kortlivede Klimakomponenter fra 2012, hvor de nordiske lande understregede behovet for en øget international indsats i forhold til SLCF.

– Der er behov for tiltag i forhold til disse udslip i form af forskellige internationale miljøaftaler, men det vil tage tid før sådanne aftaler får en tilstrækkelig effekt. Derfor er der et stort behov for uafhængige initiativer som kan give en hurtig reduktion af udslippet af kortlivede klimakomponenter som eksempelvis sod. En sådan indsats skal bestå af tiltag i både ilande og ulande, lød det fra miljøministrene i forbindelse med lanceringen af Svalbarderklæringen.

På deres næste møde, som finder sted i Jukkasjärvi i det nordlige Sverige 7. februar, skal miljøministrene blandt andet diskutere EU’s nye miljøhandlingsprogram samt opfølgning på Rio+20 topmødet sidste sommer – ikke mindst indsatsen for at etablere nye bæredygtighedsmål og nye måder at måle BNP.

Det nordiske miljøministermøde ligger i direkte forlængelse af et møde mellem miljøministrene i Arktisk Råd, som finder sted også i Jukkasjärvi i dagene 5-6. februar.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: