Ny opgørelse af BNP øger væksten markant

Danmarks Statistik ændrer metode for opgørelse af nationalregnskabet, der gør det muligt at beregne arbejdsproduktivitet i det offentlige. Det løfter BNP-tallene for 2005-2012, fremgår det af en meddelelse fra Danmarks Statistik.

Ny metode skal gøre det muligt at måle den offentlige produktivitet.

- Danmarks Statistik meddeler således, at den nye metode vil øge bnp-væksten med omkring 2,1 procentpoint over perioden 2005-2012. Det er bestemt bemærkelsesværdigt, da de nuværende tal kun viser en vækst på 0,4 pct. Det betyder, at BNP med et snuptag bliver øget med knap 40 mia. kr. i efteråret 2014, skriver Nykredits chefanalytiker Tore Stramer ifølge Børsen.

Den ændrede beregningsmetode træder i kraft fra september 2014.

Udgangspunkt i omkostningerne
Hidtil er den såkaldte input-metode blevet anvendt til belysning af den offentlige produktion. Her tages udgangspunkt i omkostningerne i produktionen, og ikke i værdien af det producerede (output).

Den nye metode – output-metoden – måler mere direkte væksten i mængden af offentlig produktion og gør det også muligt at belyse produktivitetsændringer i det offentlige.

Samtidig opfylder output-metoden EU’s retningslinjer til beregning af nationalregnskabet i faste priser, dvs. korrigeret for prisændringer. Metoden er fortsat under udvikling, skriver Børsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: