Dansk Energi: Vækstpakke kan give 5.000 job

GRØN VÆKST – 5.000 job i det private erhvervsliv. Det bliver resultatet af Dansk Energis vækstpakke på 2,6 mia. kr, lover organisationen. Pakken vil styrke væksten hos både energiselskaber og det øvrige erhvervsliv og fastholder ambitionerne for miljø og den grønne stilling.

Dansk Energi vil sparke gang i væksten og skabe grøn omstilling. (Illustration: Colourbox)

En ny energi-vækstpakke fra Dansk Energi tager fat om nogle af de mest konkurrenceforvridende afgifter og bakker samtidig op om ambitionerne for en grøn omstilling.

En modernisering af NOx-afgiften, en afskaffelse af energispareafgiften, fuld udrulning af timeaflæste elmålere er blandt de forslag, der kan bane vejen mod 5.000 job i det private erhvervsliv. Det er hovedelementer i Dansk Energis vækstpakke, der også indeholder en forsikringsordning for erhvervslivet mod PSO-omkostninger, der ligger ud over energiforliget.

- Vi har taget fat i de største afgiftstorne, der er med til at punktere vækstpotentialet i Danmark. Vi har samtidig også designet en vækstpakke, der er med til løfte de grønne ambitioner, siger Lars Aagaard adm. direktør i Dansk Energi.

Vil femdoble NOx-afgiften
De største beskæftigelseseffekter i Dansk Energis vækstpakke kommer ved at afskaffe energispareafgiften og modernisere den femdoblede NOx-afgift. De to tiltag vil tilsammen kunne skabe 4.200 job ifølge Dansk Energis beregninger.

- Afgiften på el er langt højere end på andre brændsler. Derfor er den ikke omkostningseffektiv, og den hæmmer regeringens klimapolitiske mål og ikke mindst virksomhedernes konkurrenceevne. Derfor bør vi afskaffe energispareafgiften. Med en modernisering af NOx-afgiften og med de øvrige forslag kan vi sikre beskæftigelse og understøtte den ønskede miljøeffekt, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi foreslår en modernisering af NOx-afgiften, hvor afgiften fastholdes på det nuværende høje niveau, men hvor den del, som ikke er miljømæssigt begrundet, føres tilbage til de berørte brancher.

Timeaflæste målere
En fuld udrulning af timeaflæste målere bidrager med 400 job i vækstpakken og støtter også den grønne omstilling.

- I dag straffer reguleringen elnetselskaberne, hvis de for egne penge investerer i målerne, som ellers skal være med til at sikre, at danskerne belønnes for at bruge energien på de rigtige tidspunkter, siger Lars Aagaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: