Ny naturfond skal sikre naturen et løft

DEN DANSKE NATURFOND – Sammen med to store private fonde skyder staten 875 millioner kroner i en ny stor naturfond. Den skal give os en rigere og mere mangfoldig natur, beskytte truede arter og samtidig sikre et renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser.

Den Danske Naturfond får en grundkapital på 875 millioner. Pengene skal blandt andet bruges til at opkøbe jord. Foto: Ulla Skovsbøl

En ny stor naturfond skal give den danske natur et markant løft i de kommende år. Regeringen indgik i går forlig om den kommende finanslov med Venstre og de konservative. Naturfonden indgår som en del af aftalen.

Dermed fik både miljøminister Ida Auken og en lang række natur- og miljøorganisationer deres længe nærede ønske om en markant indsats for naturen opfyldt.

Private fonde skyder penge ind
Den Danske Naturfond skal etableres i samarbejde mellem staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden vil råde over en samlet grundkapital på 875 mio. kr. til sine aktiviteter.

Staten spytter en halv milliard i kassen. VILLUM FONDEN lægger 250 millioner kroner oven i og Aage V. Jensens Naturfond supplerer med yderligere 125 millioner kroner, oplyser Finansministeriet.

Skal opkøber landbrugsjord
Samtidig afsættes 75 millioner årligt til fonden i 2015-2017, ligesom fonden udover grundkapitalen på 875 millioner kroner skal arbejde på at rejse yderligere kapital på mindst 125 millioner kroner fra almennyttige fonde, virksomheder og private. Dermed kan fonden nå op på en samlet kapital på en milliard kroner.

De mange penge skal blandt andet bruges til at opkøbe landbrugsjord, som skal tages ud af drift. Målet er at sikre store sammenhængende naturarealer, så både dyr og planter får bedre vilkår.

Historisk begivenhed
Miljøminister Ida Auken håber, fonden kan skabe flere skove, søer og enge og kalder det en ‘historisk dag’.

- Det er til glæde for naturen, for danskerne og for kommende generationer. Derfor er det en historisk dag for naturen og uden tvivl det vigtigste, der er sket for skovene og dyrene de sidste 20 år, mener hun.

Fonden skal ledes af en bestyrelse og være politisk uafhængig. Fonden skal samarbejde med både private, kommuner, staten og andre fonde. Målet er, at fonden skal skabe et folkeligt engagement og vokse sig endnu større de kommende år.

Natur- og Landbrugskommissionen
Ideen om en stor national naturfond blev lanceret af Natur- og Landbrugskommissionen, som i sin rapport fra april i år har fonden og et naturnetværk med som et par af de helt centrale 44 anbefalinger til politikerne.

Ifølge forligsteksten skal fonden ‘styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden vil understøtte Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet og understøtte regeringens målsætning om at reducere udledningen af driv-
husgasser’.

Konservative satser på naturen
De konservative vil gøre naturen til en ny mærkesag og erklærede sig allerede for et par måneder siden som tilhænger af en stor national naturfond med penge fra både staten og private fonde.

 

Præsentation af Den Danske Naturfond

2. december 2013

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: