Ny manual for bæredygtigt byggeri

Bygninger designet efter Cradle to Cradle principper kan bidrage positivt til ressourcekredsløbet. Den første vugge til vugge-manual til den danske byggebranche ser nu dagens lys.

Karsten Nielsen og Kasper Lynge fra rådgivningsvirksomheden ALECTIA har bidraget til hver deres kapitel om henholdsvis rent vand og sund luft.

Cradle to Cradle er et designkoncept baseret på, at materialer skal kunne indgå i biologiske eller tekniske kredsløb, hvor affald ikke eksisterer. Det betyder, at alt bør designes til at være enten et biologisk eller teknisk næringsstof, der kan genanvendes i kontinuerlige kredsløb.

I forbindelse med udgivelsen i går blev der afholdt en konference på Dansk Arkitektur Center med bl.a. de to grundlæggere af Cradle to Cradle, William McDonough og Michael Braungart. Det var første gang, de var i Danmark, og i arrangementet medvirkede desuden miljøminister Ida Auken og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Skal udlede renere vand end de tager ind
Ved at behandle det vand, der løber igennem og omkring et byggeri som en næringsfuld ressource, kan der opnås store energimæssige, økonomiske og miljømæssige gevinster.

I kapitlet om rent vand er det målsætningen, at bygninger skal udlede renere vand end de tager ind. Fokus er håndtering af regnvand med LAR, optimering af vandforbrug samt lokal spildevandsrensning.

- Vandkvalitet handler om mere end grundvand og postevand. Ved at tænke i symbioser mellem processer og bygninger kan vandets ressourcer udnyttes optimalt, Karsten Nielsen, forretningschef for miljø, energi og vand, ALECTIA

Sund luft
Luftkvaliteten inde i bygninger kan typisk måles til at være tre-otte gange så forurenet som udenfor. I kapitlet om ren luft er målet at skabe bygninger, der både har sundt indeklima og som bidrager til bedre luftkvalitet. Der er fokus både på indeklimaet i bygninger og den effekt bygninger har på deres omgivelser i form af CO2 udledning og deres evne til at afhjælpe eksempelvis støv og partikelforurening.

- Vi tilbringer 90 pct. af vores tid indendørs, vi indtager dagligt ca. 1 kg mad, 3 kg væske og 15 kg luft. Kvaliteten af en bygnings indeklima afgøres med andre ord i høj grad af den luft, vi indånder, siger Kasper Lynge, fagleder for indeklima, ALECTIA

Cradle to Cradle i det byggede miljø
Titlen på byggemanualen er Cradle to Cradle® i Det Byggede Miljø – en manual til den danske byggeindustri. Vugge til Vugge Danmark og 3XN Arkitekters Innovationsselskab GXN udgiver den første danske vugge til vugge-manual med støtte fra Realdania.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: