Materialer genbruges i fremtidens huse

BYGGERI – Byggematerialerne vil genopstå i fremtidens bygninger. Her bliver det et mål at minimere ressourceforbruget.

Det Foranderlige Hus er et forsøg på at visualisere fremtidens bæredygtige og CO2-reducerede parcelhus.

Et nyopført udviklingsprojekt Det Foranderlige Hus, som er tegnet af Henning Larsen Architects og GXN for Realdania Byg, har ambitioner om at realisere en fremtidsvision om morgendagens CO2-reducerede parcelhus.

Nøgleordet er ressourceminimering, og derfor inddrages ressourceforbruget i hele bygningens levetid, lige fra materialeproduktion til nedbrydning og genbrug, der sikres via en innovativ affaldsordning.

8.-10. november slog udviklingsprojektet Det Foranderlige Hus, der er tegnet af Henning Larsen Architects samt GXN og opført af totalentreprenøren Benée Huse for Realdania Byg, for første gang dørene op.

Huset er opført for at belyse rammerne for fremtidige bygningers ressourceforbrug, og er en del af projektet Mini CO2 Husene, der omfatter i alt seks byggerier med hvert deres fokus på CO2-nedbringelse, som Realdania Byg gennemfører i perioden 2012-2014.

- Projektet er et forsøg på at visualisere fremtidens bæredygtige og CO2-reducerede byggeri. Huset er derfor opført med udgangspunkt i vugge-til-vugge-principperne om at inddrage ressourceforbruget i hele bygningens levetid, lige fra materialeproduktion, byggeproces og brug til nedbrydning og genbrug, forklarer Jørgen Søndermark, der er projektleder hos Realdania Byg.

Byggematerialerne genanvendes
Det Foranderlige Hus er opført med udgangspunkt i principperne om, at den mest effektive måde at reducere bygningers CO2-belasting er at bruge så få byggematerialer som muligt gennem hele levetiden, samt at anvende materialer med det mindst mulige CO2-aftryk.

Den grundholdning afspejler sig ikke mindst i den effektive metode til indsamling og genbrug af spildmaterialer fra byggepladsen, som blev anvendt i forbindelse med opførelsen af huset.

Ifølge Klaus Benée, der er direktør i husfirmaet Benée Huse, er projektet et rigtig godt eksempel på, hvor enkelt og økonomisk det er at tænke recirkulering og spildreduktion ind i byggeprocessen.

- I fremtiden bliver ressourceminimering og ikke mindst affaldsordninger noget, som hele byggeriet kommer til at praktisere. I den forbindelse illustrerer projektets returneringssystem, hvor fordelagtigt det er at genanvende spildmaterialerne til ny produktion frem for at sende dem til destruering på lossepladsen for det samme beløb, siger han.

Ingen bortskaffelse og rod på byggepladsen
Den bæredygtige affaldshåndtering blev varetaget af producenten Xella, der ligeledes har leveret Cradle to Cradle-certificerede Ytong Energy+ porebetonblokke til projektet.

Affaldsordningen indebærer, at Xella selv indsamler, returnerer og genanvender restmaterialerne fra bygninger, der er opført af koncernens egne byggematerialer.

På fabrikken i Tyskland bliver materialerne knust og malet til sand eller granulat og dernæst genanvendt til nye produkter eller til industriel anvendelse. Xellas direktør Niels Jørgen Pallesen forklarer:

- Vores affaldsordning sikrer 100 pct. genanvendelighed af bygningens restmaterialer og reducerer derved udledningen af klimagasser fra bygningsaffaldet. På det rent praktiske plan løser ordningen desuden problemerne med bortskaffelsen af restmaterialerne og eliminerer samtidig det grimme rod på byggepladsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: