Ny lov om randzoner vedtaget

RANDZONER – Et bredt flertal har ændret randzoneloven og har halveret arealet fra 50.000 til 25.000 hektar. Det skal gøre det nemmere for landmænd og myndigheder at følge og håndhæve loven.

Arealet med randzoner er blevet halveret og omfatter nu kun 25.000 hektar. Foto: Miljøministeriet

Bøvl og tvivl har præget randzonernes første år på den danske landbrugsjord. Loven har været svær at administrere, erkender myndighederne. Samtidig har mange landmænd været i tvivl om randzonernes placering.

- Jeg er meget glad for denne lovændring, som letter landmændenes hverdag og styrker deres konkurrenceevne. Men samtidigt vil jeg understrege, at regeringen ikke rykker en tøddel på sine høje miljøambitioner. Vi fjerner bøvl og usikkerhed hos landmændene og redder 25.000 hektar randzoner, som var kommet i farezonen, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Halvering af arealet
Ændringen af randzoneloven betyder, at lovpligtige randzoneareal falder fra omkring 50.000 til ca. 25.000 hektar. Den kvælstofmanko som opstår ved lovændringen, vil blive håndteret igennem regeringens forslag til nye vand og naturplaner, der kommer til efteråret.

- Med dagens ændring og brede kompromis håber jeg, at der falder ro på den højlydte debat omkring berettigelsen af de tilbageværende randzoner. Randzoner er et af de bedste instrumenter til at sikre et ordentligt vandmiljø – uden det koster en bondegård. En ro som både landmænd, natur og miljø fortjener, siger Dan Jørgensen.

Randzoner er et ti meter bredt areal langs vandløb og søer, som ikke må sprøjtes, gødes eller dyrkes for at mindske udledning af kvælstof fra landbruget til vandmiljøet. Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har sammen med regeringen stemt for lovændringen, som træder i kraft 1. august.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: