Ny EU-retssag skaber tvivl om landbrugspakken

GYLLEGATE – EU indbringer Tyskland for EU-domstolen og kræver, at landet skærer ned på kvælstof-forureningen. Sagen mod Tyskland udstiller, at Danmark er på gale veje med landbrugspakken, siger Danmarks Naturfredningsforening.

Tyskland har ikke gjort tilstrækkeligt for at nedbringe nitratforureningen, mener EU, som nu indleder en sag ved EU-domstolen mod Tyskland. Foto: Holger Øster Mortensen

EU Kommissionen vil indbringe Tyskland for EU-domstolen. Årsagen er mangelfuld implementering af Nitratdirektivet. De seneste tal og rapporter viser en forværring af nitratforurening i grundvand og overfladevand.

- På trods af disse tendenser har Tyskland ikke truffet tilstrækkelige yderligere foranstaltninger for at nedbringe nitratforureningen og revidere sin relevante lovgivning for at efterkomme EU-reglerne om nitrat, skriver Kommissionen i en pressemeddelelse.

Kommissionen kræver, at landet retter op på den massive udledning af kvælstof fra landbruget, der bliver omdannet til nitrat i vandmiljøet. Kommissionen henviser direkte til, at det kan skade mennesker, dyr og planter samt ikke mindst økonomien.

Danmarks Naturfredningsforening er ikke overrasket over, at EU-kommissionens tiltag, fortæller landbrugspolitisk seniorrådgiver Thyge Nygaard.

- Tyskland har i flere år tilladt langt mere forurening fra landbruget, end naturen kan klare. Det har alle målinger vist, så derfor overrasker retssagen os ikke, siger Thyge Nygaard.

Kan koste milliarder
Ifølge ham er det langt fra første gang, at EU-kommissionen tager drastiske skridt mod lande, der tillader meget store mængder forurening fra landbruget.

I 2003 blevet Holland dømt for at overtræde Nitratdirektivet. Her måtte staten betale sagsomkostningerne og iværksætte et større oprydningsarbejde efter forureningen.

- Den hollandske stat måtte købe landbruget ud, der hvor det forurenede for meget. Det blev en voldsom omstillingsproces for mange hollandske landmænd, der endte med en regning på op imod 50 milliarder euro, siger Thyge Nygaard.

Danmark på kant med EU
Danmarks Naturfredningsforening frygter, at der ligeledes kan komme en regning efter den landbrugspakke, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative aftalte i december sidste år, og som førte til, at Folketinget vedtog, at give danske landmænd lov til at gøde 25 procent mere.

De øgede mængder gødning er nemlig i strid med nitratdirektivet, der ikke tillader, at et land øger forureningen af grundvandet eller vandmiljøet, fortæller Thyge Nygaard.

- Sagen mod Tyskland udstiller jo, at Danmark er på gale veje med landbrugspakken. Det er ikke en gratis omgang at bryde med EUs miljøregler, og hvis man ikke overholder de forpligtelser, landene har aftalt indbyrdes for at sikre alle borgere en ren natur og rent drikkevand, så kan det altså få store konsekvenser, siger Thyge Nygaard.

Et af regeringens argumenter for at give en ekstra gødningstilladelse til landbruget var det såkaldte nabotjek, der blandt andet sammenlignede danske miljøregler med de tyske. Den viste, at de tyske kvælstofregler er lidt mere lempelige end de danske.

Til gengæld er de tyske regler for fosfor strammere end de danske. Det er de lempeligere tyske kvælstofregler, som EU-kommissionen nu finder, er i strid med forpligtelserne i nitratdirektivet.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med blandt andet Det Økologiske Råd tidligere sendt en klage til kommissionen, hvor man gør opmærksom på, at den ekstra gødning på markerne, som regeringens kontroversielle landbrugspakke giver grønt lys for, er i strid med en række miljødirektiver.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: