EU: Tysk landbrug forurener for meget

LANDBRUG – Tysk forureningssag kan påvirke de danske forhandlinger om landbrugspakken, vurderer DN. EU vil trække Tyskland for domstolen på grund af landbrugets forurening.

Tyske landmænd forurener for meget, mener EU. Det kan få konsekvenser for forhandlingerne om landbrugspakken i Danmark. Foto: Holger Øster Mortensen

EU haler nu Tyskland i retten, fordi tysk landbrug forurener for meget. Det er i strid med reglerne om grundvandsbeskyttelse. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er det de samme regler, som den danske landbrugspakke er på kant med. Derfor kan den tyske sag påvirke Venstre-regeringens forhandlinger om landbrugspakken, vurderer naturfredningsforeningen.

EU har ifølge DN givet den tyske regering to måneder til at forklare overfor retten, hvorfor man har tilladt mere forurening fra landbruget, end reglerne tillader.

Ifølge seniorpolitisk landbrugsrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Lisbet Ogstrup kan den tyske retsag få store konsekvenser for Danmark, der netop med landbrugspakken har tilladt mere forurening fra landbruget.

- Det er klart, at det ser dumt ud, hvis EU med den ene hånd tillader Danmark at lempe gødskningsreglerne, mens man med den anden hånd anlægger retsag mod Tyskland for det samme, siger Lisbet Ogstrup.

Klart signal fra EU

Det er det såkaldte Nitratdirektiv, som den tyske retsag handler om. Nitratdirektivet stiller krav om, at beskytte drikkevandet mod forurening med nitrat fra landbruget.

Danmark forhandler i øjeblikket med EU om landbrugspakken, hvor regeringen tidligere har modtaget en såkaldt pilotskrivelse fra EU, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan Danmark vil gennemføre landbrugspakken uden at komme i konflikt med blandt andet Nitratdirektivet.

- Kommissionen sender et klart signal om, at miljøbeskyttelse skal tages seriøst. Det er i befolkningernes interesse at drikkevand og overfladevand bliver beskyttet mod forurening, og det vil man ikke gå på kompromis med, siger Lisbet Ogstrup.

Tyskland som forbillede

Ifølge hende er særligt de tyske regler interessante for Danmark, fordi landbrugslobbyen i stor stil har brugt særligt Nordtyskland som forbillede på, hvordan reguleringen burde være i Danmark.

Det førte til, at der blev udarbejdet et såkaldt nabotjek i 2015, hvor man blandt andet sammenlignede reglerne i Tyskland og Danmark.

- Retssagen mod Tyskland viser, at den såkaldte overimplementering, som regeringen og landbrugslobbyen i forening har slået hårdt på, er en skrøne. Årsagen til, at tyske landmænd på nogle områder har haft mere lempeligere gødningsregler end de danske landmænd har været fordi, at den tyske regering har set igennem fingre med miljøbeskyttelsen, og det viser sig altså nu at have konsekvenser, siger Lisbet Ogstrup.

Ifølge det tyske magasin Der Spiegel er der tale om en omfattende sagsanlæg på 40 sider med 1.500 siders tillæg.

Hvis tyskerne taber sagen, så kan det betyde både bøde og sanktioner, der kan betyde beskæringer af landbrugsstøtten fra EU.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: