Ny bog om økologi og træer i byen

NY BOG – Ny bog fra Jens Thejsen og Sten Porse giver en glimrende og grundig introduktion, hvis du vil vide mere om økologi, biodiversitet og naturen i byerne.

Sten Porse og Jens Thejsen har skrevet fagligt velfunderet og glimrende bog om bytræer, økologi og biodiversitet.

Ny forskning, nye erfaringer og en strøm af nye maskiner, redskaber og metoder kan gøre det svært at følge med. Ikke mindst når man taler om at planlægge, plante og pleje byens træer.

Med deres nye bog samler Sten Porse og Jens Thejsen det hele op, klart og kortfattet. Bogen »Bytræer, økologi, biodiversitet og pleje« er derfor velegnet til alle, der arbejder inden for faget og til de grønne fagskoler.

Bogen bygger på den viden, som forskere verden over har samlet og videregivet, på den kundskab som praktisk arbejdende gartnere og træplejere har opnået og på den, erfaring som forfatterne har samlet gennem en lang faglig karriere.

Til alle, der vil plante og pleje træer
Bogen er hverken en videnskabelig afhandling eller en manual i konkret plante- og plejepraksis, men et bud på det, der skal til for at få glæde af at plante og pleje træer i byerne.

Bogen er en ny og meget udvidet udgave af forfatternes »Træer i Byen – Træpleje og Økologi« fra 2000, og den nye udgave lægger blandt andet større vægt på træernes økologi og biologiske forudsætninger.

- Vi skal helt anderledes forstå at træer naturligt hører hjemme i bestemte habitater, og at det bør få konsekvenser for deres placering, etablering og pleje i byen, skriver forfatterne i bogens forord og lægger op til en helhedsforståelse af træerne.

- Man skal tage det alvorligt, at bytræer gennemsnitligt lever ganske få år efter udplantning, og derfor er der et påtrængende behov for at ændre på forholdene for træerne, mener Sten Porse.

Mange bytræer mistrives
Mange bytræer mistrives simpelthen, understreger forfatterne.

- Det er der mange grunde til: saltning, påkørsel, forkert plantning, forkert beskæring m.m. Vi mener, at det blandt andet skyldes manglende forståelse af, hvad træer egentlig er, siger Jens Thejsen.

Begge forfattere har gennem mange år undervist i træpleje, anvendt økologi, plantekendskab og kulturteknik for anlægsgartnere, planteskolegartnere og jordbrugsteknologer.

Begge har undervist på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder ved Aarhus, hvor de har været faglærere. Begge forfattere har – ud over den nye bog og dens forgænger – også skrevet en lang række artikler inden for emnet og været medforfattere til flere bøger.

Bogens kapitler

 • Træerne kommer fra skoven
 • Træer i byens økologi
 • Valg af bytræer
 • Træbiologi
 • Beskæringsbiologi.
 • Etablering af bytræer
 • Trusler mod træernes trivsel
 • Det unge træs signaler
 • Det ældre træs signaler
 • Pleje af unge træer
 • Pleje af ældre træer
 • Pleje af bevoksninger
 • Det vellykkede bytræ
 • Ordforklaringer

Sten Porse & Jens Thejsen: Bytræer. Økologi, biodiversitet & pleje. 1. udgave. 1. oplag. Forlaget Grønt Miljø. 978-87-7387-023-4. 232 sider, 17×24 cm, hårdt omslag. Bogen kan købes på Dag.dk > butik. Pris: 310 kr. eksklusiv moms, 387,50 inklusiv moms. Til prisen lægges et fast ekspeditionsbegyr på 40 kr. eks. moms uanset antallet af købte bøger. Endvidere tillægges portoen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: