Ny bank har frisk kapital til landbruget

Så er der frisk kapital til det betrængte landbrug. Landbrugets Finansieringsbank har i dag fået indskudt aktiekapital og åbner for nye kunder.

Landbrugets Finansieringsbank (LFB) er et resultat af regeringens udviklingspakke fra marts 2012.

Banken skal træde i stedet for de krakkede banker og banker, der betakker sig for at låne penge ud til de mange nødlidende landbrug, som reelt er insolvente. Den  skal overtage mellem- og langfristede lån til sunde landbrugsbedrifter fra pengeinstitutter og Finansiel Stabilitet A/S.

Overdragelsen af engagementer skal ifølge erhvervs- og vækstminister Ole Sohn bl.a. bidrage til, at sunde landbrugsbedrifter får adgang til den nødvendige finansiering til investeringer, der kan skabe vækst og arbejdspladser i landbrugserhvervet.

Vækst og arbejdspladser

- Jeg er meget glad for, at Landbrugets Finansieringsbank nu åbner for kunder. Vi får nu realiseret ambitionerne i Udviklingspakken fra marts 2012 og sikret ny finansiering til landbrugssektoren. Landbruget får lettere ved at foretage de nødvendige investeringer, så erhvervet kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, siger Ole Sohn.

Landbrugets Finansieringsbank stiftes som et selvstændigt pengeinstitut med et kapitalgrundlag på 300 mio. kr. Det betyder, at der i første omgang kan udlånes op til ca. 2 mia. kr.

Finanssektoren bidrager til stiftelsen med et indskud på 125 mio. kr., Landbrug og Fødevarer med 30 mio. kr., og Finansiel Stabilitet indgår med 75 mio. kr. og yder derudover et ansvarligt lån på 70 mio. kr. til banken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: