Nu flyder gyllen i Danmarks største biogasanlæg

BIOGAS – Sønderjysk Biogas har modtaget det første læs gylle. Biogas kan anvendes til lastbiler og anden tung transport og kan samtidig være med til at dæmme op for landbrugets udledning af kvælstof.

Sønderjysk Biogas ved Vojens bliver Danmarks største biogasanlæg.

Der blev skrevet historie, da Sønderjysk Biogas mandag modtog det første læs gylle. Dermed går driften i gang på det, der bliver Danmarks største og mest effektive biogasanlæg.

Gyllen og den aktive bakterieflora er hovedingrediensen i den bakteriologiske proces, der producerer biogas, og over de næste to uger forsætter områdets landmænd med at fylde ca. 10.000 tons gylle på.

Efter syv års tilløb markerer gylle-modtagelsen både et nyt kapitel i Danmarks grønne omstilling, hvor grøn gas spiller en central rolle for omstillingen af den tunge transport og kraftvarmeproduktionen, men det kan også være med til at dæmme op for merudledning af kvælstof fra landbruget.

Sønderjyske Biogas kan forsyne 15.000 boliger med energi.

Udleder mindre kvælstof
Gylle, der har været igennem et biogasanlæg, udleder nemlig mindre kvælstof. Faktisk undgår landbruget også betydelige mængder af metan-udslip fra den ubehandlede gylle på markerne og et øget høstudbytte som følge af en forbedret udnyttelse af kvælstof i gyllen.

Bag biogasanlægget står energiselskabet E.ON Danmark A/S og leverandørforeningen Sønderjysk Biogas Invest A/S (SBI), som forsyner anlægget med gylle fra lokale landmænd.

- Vi har taget et stort skridt hen imod et grønnere Danmark med dette første læs gylle. Biogas er ikke kun en løsning på vores klima- og energiudfordringer, men kan også løse landbrugets kvælstofproblem, siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark.

Han understreger, at det nye biogasanlæg både vil kobles op på naturgasnettet og reducere Danmarks CO2–udslip med ca. 51.000 tons årligt.

Joint-venture
Samarbejdet mellem energikoncernen og landmændene er et 50-50 procent joint-venture, som i fællresskab har investeret 250 millioner kroner i det nye biogasanlæg. Anlægget vil producere grøn energi svarende til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser.

Anlægget forventes at stå færdigt den 1. august i år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: