Nordfyn får stort biogasanlæg

ENERGI – Fjernvarme Fyn har indgået aftale med lokale landmænd om at etablere Nordfyns Biogas.

Fjernvarme Fyn, der er landets tredje største fjernvarmeværk, etablerer et stort biogasanlæg.

Fjernvarme Fyn A/S og Nordfyns Biogas Amba. har indgået aftale med henblik på etablering af Nordfyns Biogas.

Parterne er enige om, at der kan etableres et biogasanlæg, der behandler gylle fra andelshaverne i Nordfyns Biogas Amba. og anden biomasse.

Anlægget skal producere afgasset gylle til gødningsformål og biogas til et nyt kraftvarmeanlæg, der skal levere varme til Fjernvarme Fyn og elektricitet til det offentlige net.

Nordfyns Biogas Amba. er et selskab stiftet af ca. 40 landmænd med i alt ca. 70 ejendomme beliggende på Nordvestfyn. Selskabet har i mere end fem år arbejdet med planer om at etablere et biogasanlæg og har fået godkendt en lokalplan for anlæggets placering ved Bogense.

30 millioner fra Fødevareministeriet
Selskabet har netop modtaget et tilskud til etablering af anlægget på ca. 30 mio. kr. fra Fødevareministeriet og afventer nu svar fra Nordfyns Kommune på en ansøgning om miljøgodkendelse.

Fjernvarme Fyn A/S forsyner ca. 60.000 kunder med miljøvenlig varme i Odense og Otterup og er allerede mere end 50 procent CO2-neutrale, oplyser Fjernvarme Fyn, som med det nye projekt håber at komme nærmere målet om at blive 100 procent CO2-neutrale.

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense kommune (97 %) og Nordfyns kommune (3 %). Fjernvarmeforsyningen er en nonprofit virksomhed, hvor fjernvarmeprisen er omkostningsbestemt.

Nyt kraftvaremeværk i Søndersø
Fjernvarme Fyn A/S planlægger at udvide forsyningsområdet til bl.a. Morud/Bredbjerg og Søndersø. Det nye biogasfyrede kraftvarmeværk skal ligge i Søndersø, og varmen skal anvendes her og i Fjernvarme Fyns sammenhængende net.

Det er hensigten, at parterne i fællesskab etablerer biogasanlægget ved Bogense, en biogasledning til Søndersø samt kraftvarmeværket ved Søndersø.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: