NOAH: Flere svin er ikke bæredygtigt

VÆKST – Større svineproduktion i Danmark kan ikke være bæredygtig, mener miljøorganisationen NOAH, som kritiserer regeringens vækstplan for landbrug og fødevareindustri.

Danmark er et svineland med en årlig produktion på næsten 30 millioner slagtesvin. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Miljøorganisationen NOAH er glad for, at regeringen med den nye vækstplan ønsker at sætte fokus på det gældsplagede landbrug og fremme en bæredygtig fødevareproduktionen.

Men Nanna Clifforth fra NOAH Landbrug og Fødevarer ærgrer sig over, at regeringen ikke formår at ændre kurs, men blot fortsætter i det samme, gamle spor om øget svineproduktion, som fører til betydelige miljøproblemer.

- Det er svært at se, hvordan nationale og europæiske krav til udledninger til luft- og vandmiljø skal nås med produktionen af flere svin. Det er rigtig, at Danmark har nedsat kvælstofudledningen, men fra et uhyggeligt højt niveau. Derfor er der behov en yderligere reduktion, hvilket ikke kan ske gennem øget svineproduktion, siger hun.

Dansk svineproduktion er global
NOAH peger på, at det kke kun er i Danmark, at den danske svineproduktion ødelægger miljøet. Danmark beslaglægger et areal på størrelse med Sjælland i Sydamerika, hvor der dyrkes genmodificeret soja, som anvendes som proteinfoder til den stærkt industrialiserede danske svineproduktion på næsten 30 millioner slagtesvin årligt.

Produktionen og importen af denne soja fører til store miljøødelæggelser. Desuden medfører sojaproduktionen store sundhedsmæssige konsekvenser for lokalbefolkningen og fratager folk muligheden for at dyrke sunde fødevarer til sig selv. En udvikling, som den danske vækstplan er med til at undersøtte

- I vækstplanen nævnes rigtigt, at der er en stigende efterspørgsel efter mangfoldige og sunde fødevarer. Det er derfor uforståeligt, at regeringen vil øge svineproduktionen, hvor næringsstoffer og kalorier går tabt, samtidig med at miljøet ødelægges nationalt og globalt, siger Nanna Clifforth.

- I stedet for at bruge 80 procent af Danmarks landbrugsareal til at dyrke dyrefoder og producere mere end 25 millioner svin årligt, burde der være fokus på at støtte et landbrug, der producerer fødevarer til mennesker, mener hun.

- Det springer især i øjnene, når regeringen gennem vækstplanen netop udtrykker, at den er bevidst om ressourceforbruget forbundet med animalsk fødevareproduktion samt manglen på adgang til sunde fødevarer, siger hun.

Lokale og bæredygtige løsninger
Hvis man vil fremme et bæredygtigt landbrug, skal man i stedet anvende landbrugsarealet til produktion af fødevarer i stedet for foder, og man skal fremme et landbrug, der er baseret på økologi og med plads til naturen, mener NOAH.

Det vil kunne give den danske befolkning sunde og lokale fødevarer med plads til dyrevelfærd.

Dette er nødvendige skridt for at sikre kvalitet frem for kvantitet og mindske miljø- og klimapåvirkningen. Initiativerne i vækstplanen peger dog ikke i denne retning, mener NOAH, som håber, at regeringen vil inkludere miljøorganisationer i diskussionen af vækstplanen, i stedet for at åbne op for endog flere risikofyldte og ubæredygtige investeringer i landbrugs- og fødevaresektoren.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: