Nej tak til flere tilskud

ØKOLOGI – Milliontilskud til omlægning af storkøkkener er en dårlig idé

Kommentar
Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

Et af de centrale punkter i den nye aktionsplan II for økologisk jordbrug er øget millionstøtte til økologisk omstilling af storkøkkener. Det Økologiske Fødevareråd anbefaler, at den nuværende ordning med 50 procent statsligt tilskud til omlægning af kommunale institutioner udvides til også at omfatte bl.a. højskoler, højere læreanstalter og fængsler.

Det er et rigtig dårligt forslag.

For det første kan det sagtens lade sig gøre at omlægge storkøkkendrift til økologiske råvarer uden ekstraudgifter, konsulentbistand eller statslig støtte; det kræver blot en modig, politisk beslutning.

Albertslund Kommune beviste det allerede i 1996. Siden da har en lang række storkøkkener og kantiner, både i privat og offentlig regi, gjort det samme.

For det andet ville det være yderst ubehageligt for alle parter, hvis økologiske produkter fremover kan sammenkædes med tvangsfordring af højskoleelever, studerende og straffefanger.

Når hovedparten af de danske højskoler endnu ikke har fattet, at de helt naturligt – og uden tilskud – for længst burde være gået foran i dette spørgsmål, så er det blot endnu et symptom på den dybe identitetskrise i højskoleverdenen

For det tredje vil yderligere tilskud til afsætning af økologiske varer blot fører de økologiske jordbrugere dybere ind i det håbløse morads af korruption, meningsløshed og uselvstændighed, som de konventionelle EU-bønder for længst har anbragt sig selv i. Jo flere tilskud, desto større afhængighed. Alt har jo en pris.

Kan styrte sammen som et korthus
Når forbrugere og producenter af økologiske produkter i stigende grad skal motiveres af tilskud – altså dette besynderlige fænomen at nogle andre skal betale for ens forbrug – så sker der en generel korrumpering af støttemodtageren.

Det har vi set talrige gange, når det offentlige har følt trang til at fremme bestemte formål ved hjælp af tilskud. Hvor mange saunaer og udestuer og carporte er der f.eks. ikke blevet bygget for de milliarder, som staten pumpede ud i tilskud til efterisolering i 1980’erne?

En kunstig høj efterspørgsel på økologiske produkter ved hjælp af tilskud skaber desuden en oppustet økonomi, der risikerer at falde sammen som et korthus, når en ny (borgerlig) regering fjerner tilskuddene. Hverken grossisterne, forædlingsindustrien eller detailhandlen kommer til at mærke ret meget til det – de skifter bare sortimentet ud med konventionelle produkter.

De økologiske jordbrugere kommer selv til at bære smerten – og der vil ingen venner være at tigge om endnu flere tilskud for at rette op på situationen.

Det er muligt, at SF og Enhedslisten og hvem der ellers står og tripper for at blive hjertevenner med de økologiske jordbrugere, mener det godt, når de finanslovsforhandler nye grønne tilskud frem – men de gør økologien en bjørnetjeneste.

Kjeld Hansen er journalist, forfatter og indehaver af konsulentfirmaet BæreDygtighed

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: