MRSA skal inddæmmes til staldene

Dnamark producerer årligt næsten 30 millioner svin. Fødevareministeren vil nu forsøge at inddæmme smitten, som kan overføres fra menneske til menneske.

MRSA – Fødevareminister Dan Jørgensen har præsenteret en plan, der skal inddæmme svine-MRSA til staldene. Ministeren håber, at nye krav om håndvask og tøjskift for personer, der er i kontakt med svinebesætninger, kan begrænse smittespredningen.

En ny fempunktsplan med krav om tøjskift og håndvask, når man forlader stalden, skal begrænse spredningen af MRSA-bakterierne. Desuden skal svinebesætninger udarbejde en plan for smittebeskyttelse, som indebærer, at dyrlæge og landmænd sammen skal blive enige om initiativer, der begrænser smitten.

MRSA stafylokokker-bakterier er modstandsdygtige over for almindelig penicillin, og bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker og fra menneske til menneske. MRSA har foreløbig kostet fire mennesker livet i Danmark.

- Vi skal have bremset smitten af MRSA fra svinebesætninger til det omgivende samfund ved stalddøren. Derfor indfører jeg krav om oprettelse af smittebeskyttelsesplan samt obligatorisk tøjskift og håndvask, når man forlader stalden. Endeligt opretter vi en MRSA-rådgivningstjeneste, så landmænd og andre kan få mere viden om, hvordan man undgår smitte, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Fødevareministeriet har i samarbejde med Sundhedsministeriet etableret en ny MRSA-rådgivningstjeneste, hvor sundhedspersoner bl.a. skal hjælpe folk, der arbejde med svin, med at stoppe spredningen af bakterien til resten af samfundet.

- Jeg vil intensivere kampen mod MRSA via stop for rutinemæssig flokmedicinering og nedbringe overforbruget af antibiotika i svinestierne. Vi ser nu på, hvordan vi kan få nedbragt forbruget af de især kritisk vigtige antibiotika. Vel og mærke uden at vi går på kompromis med dyrevelfærden, siger Dan Jørgensen.

Søndag blev rutinemæssigt flokmedicinering stoppet, og der er nu sat gang i en undersøgelse, om afgiftsstrukturen på antibiotika virker efter hensigten.

FAKTA: Fempunktsplan for inddæmning af MRSA

1. Krav om tøjskift og håndvask når man forlader stalden
Der bliver indført krav om smittebeskyttelse, når mennesker forlader svinebesætninger. Kravene vil minimere risikoen for, at der føres smitstoffer, herunder også resistente bakterier, med ud fra stalden og videre ud i samfundet.

2. Krav om smittebeskyttelsesplan
Udover krav om vask af hænder og tøjskift ved udgangen fra stalden indebærer smittebeskyttelseskravet, at landmanden og dyrlægen sammen skal drøfte hvilke yderligere tiltag, der kan reducere spredningen af bakterier og sygdomme fra stalden. Tiltagene skal fremgå af en smittebeskyttelsesplan, der udarbejdes for den pågældende besætning.

3. Rutinemæssig flokmedicinering stoppes
Syge dyr skal selvfølgelig behandles, men at behandle en hel besætning med medicin er langtfra altid nødvendigt. Derfor er der netop indført krav om flere dyrlægebesøg i form af sygebesøg samt krav om laboratorieundersøgelser, så kun de dyr, der er syge, får antibiotika.

4. Ny MRSA rådgivningstjeneste
Fra 1. juli oprettes en rådgivningstjenesten målrettet personer, der arbejder med svin og sundhedspersoner. Rådgivningstjenesten vil være en væsentlig aktør i forhold til at begrænse smitten af svine-MRSA i samfundet

5. Undersøgelse af afgiftsstruktur på antibiotika
Der igangsættes en evaluering af afgiftsstrukturen på antibiotika, der har til formål at finde nye løsninger, der kan styrke incitamentet til at vælge alternativer til antibiotikabehandling, som f.eks. forebyggende vaccinationer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: