MRSA gør det farligt at bo på landet

MRSA – Risikoen for at blive smittet med resistente MRSA-bakterier stiger i takt med antallet af svin i dit nærområde. Det viser en kortlægning foretaget af Ingeniøren.

Risikoen for at blive smittet med en potentiel dødelig MRSA-infektion stiger, jo flere svin, der er i kommunen. Foto: Colourbox

Overvejer du at flytte på landet? Så er det en god idé først at tjekke, hvor mange svinebesætninger, der ligger i nærheden. Sandsynligheden for at blive inficeret med de resistente MRSA-bakterier stiger nemlig i takt med antallet af svin i den kommune, du bor i.

Det viser en beregning af antallet af MRSA CC398-tilfælde i 2012/13 fordelt på kommuner, sammenholdt med indbyggertallet og antallet af svin i hver enkelt kommune, som Ingeniøren har foretaget.

Ifølge Kortlægningen er sandsynligheden for at blive smittet hele 13 gange så høj i kommuner med mange svin. Og da ingen af de fire danskere, der siden 2012 er døde af MRSA-infektioner  havde haft kontakt med svin, bør årsagssammenhængen undersøges nærmere, mener professor i epidemiologi og ekspert i spredning af resistente bakterier, Frank Aarestrup fra DTU.

Udsat for smitte, hvis man bor på landet
- Det vigtige må være at undersøge de indirekte smitteveje, hvis man vil gøre mere for at bekæmpe spredningen. Det er meget forudsigeligt, at når reservoiret for bakterien er stort med mange svin, vil risikoen også stige for smitte gennem kød, gylle og luft for eksempel, siger Frank Aarestrup til Ingeniøren.

Personer, som arbejder med svin, tilhøre i dag risikogruppen. Derfor bliver man i dag spurgt, om man har kontakt med svin, hvis man bliver indlagt på et sygehus.

- Hvis man uforskyldt er mere udsat for smitte, bare fordi man er bosat på landet, burde det måske give anledning til, at sundhedsvæsnet medtager det i sin risikovurdering, siger Frank Aarestrup.

Større risiko i Sønderborg og Ringkøbing-Skjern
Hvis der er flere end 400.000 svin i kommunen, er der i gennemsnit 59,1 personer pr. 100.000 indbyggere, som enten bærer eller bliver syge af bakterien, viseer Ingeniørens kortlægning. Til sammenligning er der i gennemsnit kun 4,4 personer pr. 100.000 indbyggere, som bliver smittet i kommuner, der huser under 100.000 svin.

Eksempelvis blev 69 personer fra Sønderborg Kommune smittet i 2012/13 – en kommune, der ifølge Danmarks Statistik havde 409.332 svin i 2010, som er den seneste total-opgørelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune huser flest svin, 606.421, og fandt 27 personer positive for svinebakterien. Omvendt blev henholdsvis 1 og 7 personer smittet i Frederiksberg og Københavns Kommune, der ingen svinefarme har.

Statens Serum Institut skønner, at fem danskere om året vil dø af svine-bakterien.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: