MRSA-afslag bygger på løse påstande

MRSA – Myndighederne har bygget deres oprindelige afslag på indsigt i MRSA-inficerede svinefarme på løse påstande.

For at få oversigt over landbrugsbedrifter med MRSA-inficerede svin har Kjeld Hansen og Nils Mulvad bedt om aktindsigt i listen hos Fødevarestyrelsen. Indtil videre uden held. I en foreløbig redegørelse gav ombudsmanden  dem medhold 22. januar, men myndighederne forsøger fortsat at holde oplysningerne tilbage, skriver Nils Mulvad i denne artikel.

Statens Serum Institut forsøger at få alle landets hygiejneenheder til på en uge at finde eksempler på, at MRSA-smittede er blevet stigmatiseret. Myndighederne har bygget deres oprindelige afslag på indsigt i MRSA-inficerede svinefarme på løse påstande.

Nu forsøger myndighederne igen at samle argumenter for et afslag i stedet for seriøst at forholde sig til den foreløbige redegørelse fra ombudsmanden.

Det fastslår forskningschef Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, efter at han har læst skrivelsen fra overlæge på Seruminstituttet, Robert Skov, til alle landets hygiejneenheder.

Åbenhedstinget har fået fat i skrivelsen og har valgt at offentliggøre den.

Brevet fra Robert Skov viser også, at myndighederne synes, at det er meget vigtigt at hemmeligholde oplysninger om MRSA, påpeger Oluf Jørgensen.

- Skrivelsen viser, at det oprindelige afslag var bygget på løse påstande. Og den viser, at Fødevarestyrelsen og Seruminstituttet stadig forsøger at finde nye argumenter for at få holdt oplysningerne hemmelige. Konkrete eksempler på stigmatisering vil dog næppe få indflydelse på ombudsmandens endelige afgørelse, siger Oluf Jørgensen.

Myndighederne arbejder kun på at lukke for indsigt
Han mener, at det er vigtigt at fremlægge brevet fra Robert Skov, så offentligheden kan se, hvordan myndighederne i denne sag arbejder på at få lukket for indsigt i oplysningerne i stedet for regulært at sagsbehandle på basis af ombudsmandens redegørelse.

Se hele oversigten over Åbenhedstingets arbejde for at få oplyst de inficerede MRSA-svinebrug. Her er der link til vores henvendelser og myndighedernes afslag og ombudsmandens foreløbige redegørelse her.

Fødevarestyrelsen udskyder sagsbehandling
Efter ombudsmandens foreløbige redegørelse har Åbenhedstinget bedt Fødevarestyrelsen om sideløbende at behandle den oprindelige aktindsigtsbegæring i MRSA-svinefarmene. Det afviste Fødevarestyrelsen.

Ønsket om at få oplyst de inficerede MRSA-svinefarme bliver ikke behandlet før ombudsmandens endelige afgørelse, skriver fuldmægtig Annemarie Legart Bisgaard, Fødevarestyrelsen i en afgørelse fra den 29. januar 2014.

Efter den afgørelse og skrivelsen fra overlæge Robert Skov har Åbenhedstinget bedt om aktindsigt i Fødevareministeriets og Seruminstituttets sagsbehandling af ombudsmandens foreløbige redegørelse, specielt med ønske om at få indsigt i besvarelserne fra landets hygiejneenheder.

Efter det oprindelige afslag fik vi efterfølgende indsigt i, på hvilket grundlag myndighederne dengang baserede deres påstande om stigmatisering. Det viste, at der var tale om udokumenterede fornemmelser, som også dengang var samlet sammen af overlæge Robert Skov. Se her.

Hele svineproduktionen er ramt
- Hvis der fremskaffes en saglig dokumentation, skal ombudsmanden afveje mod offentlighedens og medarbejderes interesse i at få indsigt. Denne afvejning har ombudsmanden slet ikke fået anledning til i første omgang, fordi der blot var løse påstande, understreger Oluf Jørgensen.

Han vurderer selv, at det er slemt for familier at have MRSA i produktionen. Spørgsmålet er, om det er nemmere for dem at leve med, at det holdes hemmeligt?

- Det er jo svært at tale om stigmatisering, når MRSA har ramt de fleste svinefabrikker. Under disse omstændigheder er det jo snarere de landbrug, der ikke er ramt, der fritages for en stigmatisering, der ellers hænger over hele svineproduktionen, siger Oluf Jørgensen.

Åbenhedstinget har uden held forsøgt at få en kommentar fra overlæge Robert Skov.

Nils Mulvad er partner i Kaas & Mulvad, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og ansvarshavende redaktør for aabenhedstinget.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: