Morgensmøgen er sværest at undvære for unge

SUNDHED – Cirka hver fjerde gymnasieelev og hver tredje erhvervsskoleelev, der ryger dagligt, er afhængig af cigaretterne. Og morgensmøgen er den sværeste at undvære.

Langt størstedelen af de unge ønsker at stoppe med at ryge. Foto: Colourbox

Cirka hver fjerde gymnasieelev og hver tredje erhvervsskoleelev, der ryger dagligt, er afhængig af cigaretterne. Det viser tal fra en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der udkommer i dag.

Rapporten bygger på data fra 75.000 unge på landets gymnasier og erhvervsuddannelser, der har svaret på spørgsmål om deres rygevaner. Blandt andet er eleverne blevet spurgt om, hvilken cigaret, der er sværest at undvære i løbet af dagen, og om de ryger, når de er syge og ligger i sengen.

Kombinationen af, at man har sværest ved at undvære morgencigaretten, og at man ryger, selvom man er syg, er et udtryk for høj grad af nikotinafhængighed. Blandt de daglige rygere er 24 procent af gymnasieeleverne og 36 procent af erhvervsskoleeleverne afhængige af nikotin.

- Det er en overraskende stor andel, og det er kommet bag på os, at så mange dagligrygere allerede i ungdomsårene er fysisk afhængige af nikotin, siger professor Janne S. Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed.

- Man har tidligere antaget, at de unge rygere først meget senere i livet udviklede en nikotinafhængighed, men vi må nu konstatere, at de er mange, der allerede i en ung alder er afhængige af cigaretter, siger hun.

De fleste unge ønsker at stoppe med at ryge
Ifølge rapporten er flere drenge end piger afhængige af nikotin. Blandt daglige rygere på gymnasiet angiver 25 procent af drengene og 22 procent af pigerne, at de både har svært ved at undvære cigaretten om morgenen, og at de ryger, når de er syge og ligger i sengen. På erhvervsuddannelser er andelen 38 procent af drengene og 31 procent af pigerne.

Samtidig viser undersøgelsen, at langt størstedelen af dagligrygerne faktisk ønsker at stoppe med at ryge. 78 procent af dagligrygere på gymnasier og 73 procent på erhvervsuddannelser svarer, at de gerne vil kvitte tobakken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: