Ministeriet etablerer hotline om randzoner

Er der en randzone på min mark, og har offentligheden adgang til den? Den slags spørgsmål sidder der nu et randzoneteam klar til at svare på hos NaturErhvervstyrelsen. Her kan landmændene henvende sig med spørgsmål til indførelsen af randzonerne.

- Mange landmænd har stillet spørgsmål til loven, og hvordan den kommer til at virke ude på de enkelte bedrifter. De spørgsmål skal vi naturligvis svare på, og vi har derfor etableret et helt randzoneteam, der vil servicere landmændene med svar, informationer og hjælp inden loven træder i kraft 1. september, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Der er yderligere informationer om randzoner på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, der opdateres løbende. Her kan man bl.a. læse om tidsplan for implementeringen, randzoneteamet, offentliggørelsen af kompensationskortet samt processen for korrektioner til kortet.

Bredden på randzonerne bliver 10 meter

Bredden på de kommende randzoner er nu også på plads. Efter grundige beregninger er NaturErhvervstyrelsen kommet frem til, at bredden på de obligatoriske randzoner, der skal udlægges omkring vandløb og søer, bliver 10 meter. På den måde bliver der udlagt i alt ca. 50.000 ha dyrkningsfrie randzoner, oplyser fødevareminister Mette Gjerskov.

- Implementeringen af loven kører efter den planlagte tidsplan. Med fastlæggelse af bredden er vi nået et vigtigt skridt videre mod målet om at skabe en bedre balance mellem landbrug og natur og sikre et godt vandmiljø, siger hun.

Det betyder, at der fra den 1.september ikke må gødes, sprøjtes eller dyrkes i 10 meters afstand fra alle åbne vandløb og søer større end 100 m2. Randzonen er på den måde med til at sikre et bedre vandmiljø ved at reducere udledningen af kvælstof, fosfor og sprøjtegifte.

Kompensationskort lige på trapperne

Det næste skridt i implementering af loven er offentliggørelse af kompensationskortet, der bruges som grundlag for udbetalingen af kompensation. Kompensationskortet vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside den 9. juli 2012. Derefter vil det blive muligt at indberette korrektioner til kortet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: