Mindre kvælstof kan skyldes fejl i analyserne

MILJØ – Mindre forurening med kvælstof kan skyldes en fejlbehæftet analysemetode. Det er en bombe under regeringens landbrugspakke og ønsket om at give grønt lys til flere havbrug i danske havområder, mener Enhedslisten.

Maria Gjering under et tidligere samråd med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Netavisen Altinget kunne forleden afsløre, at det fald i kvælstof i vores havområder vi har set de seneste seks år, kan skyldes, at man har brugt en fejlbehæftet analysemetode, der har målt for lavt.

- Det er dybt bekymrende, mener Marie Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten.

- Det betyder, at der er endt langt mere forurening i vores havområder, end vi har været klar over. Vi har altså troet, at den miljøregulering vi har besluttet og gennemført har virket, og faktisk har nedbragt kvælstofforureningen fra landbruget. Noget tyder nu på, at det slet ikke er tilfældet, siger Maria Gjerding.

Hun kalder det i en kommentar på facebook  »dybt bekymrende«, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans ministerium har ligget inde med disse oplysninger, uden at videregive dem fyldestgørende til folketinget.

- Vi er blevet orienteret om, at der var fejl i 2016 prøverne, og at de ville undersøge, om der kunne være fejl tidligere. Men at Aarhus Universitet direkte har vurderet, at det fald i kvælstofudledninger vi har set de seneste seks år, kan skyldes en analysefejl, har de ikke fortalt, understreger Maria Gjerding.

En bombe under landbrugspakken
Hun betegner det som »endnu en bombe under regeringens landbrugspakke« og endnu en bombe under regeringens ønske om, at give grønt lys til flere havbrug i danske havområder.

- For hvis forureningen de seneste mange år reelt har ligget langt højere end vi troede, er det fuldstændig udelukket at øge forureningen, som regeringen har gjort. Det eneste ansvarlige vil tværtimod være omgående at indføre miljøbeskyttende foranstaltninger, for at sikre vores natur og miljø mod en forringelse, der kan tage mange år at genoprette, siger hun.

- Endnu en gang har vi været vidne til, at den borgerlige regering tilbageholder væsentlig information for folketinget, fordi det strider imod deres omhyggelige varetagelse af landbrugets og havbrugsvirksomhedernes økonomiske interesser. Det er intet mindre end fuldkommen uacceptabelt, mener Enhedslistens miljøordfører.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: